Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
عابد : یابانجی سوزلره قارشی

tapğac(izah: çox tapınan, ibadət edmən. zahid)

عابده : یابانجی سوزلره قارشی

anıdaş(izah: anıtdaşı. heykəl. (- abidəyə çönmək: anıdaşmaq).)

عابده : یابانجی سوزلره قارشی

antaş(izah: anıtdaş..)

عابده : یابانجی سوزلره قارشی

tikmə(izah: yadbud.
tikmədaş: abidə daşı.)

آبله مرغان : یابانجی سوزلره قارشی

suçiçəyi(izah: (sul çiçək. sulğa çiçək))

آبله : یابانجی سوزلره قارشی

qabarcıq(izah: sivilcə. çiçək)

آبی بودن : یابانجی سوزلره قارشی

göğlük(izah: göylük)

عابر : یابانجی سوزلره قارشی

ötünçü(izah: geçici. yolağçı)

آبیردان دوشمک : یابانجی سوزلره قارشی

urtaqlanmaq

آبیردان دوشورمک : یابانجی سوزلره قارشی

urtaqlatmaq

آبرومند : یابانجی سوزلره قارشی

sıylı(izah:
ulusıylı işlər: çox abırlı işlər.)

آبرسیز : یابانجی سوزلره قارشی

üztökən(izah:
)

آبیاری : یابانجی سوزلره قارشی

suvarış(izah: suvarma. sulama)

آبئ آسمانی : یابانجی سوزلره قارشی

göy göy(izah: göy boyalı göy. havayi rəng.)

آبکش : یابانجی سوزلره قارشی

tulumbaçı(izah: su çəkən)

آبگون : یابانجی سوزلره قارشی

suvax(izah: ərgin)

آبگونه : یابانجی سوزلره قارشی

suyuq(izah: sıvı. suvı. suva. sulu)

آبگذر : یابانجی سوزلره قارشی

qırtlaq(izah:
)

آبلوکه : یابانجی سوزلره قارشی

albağac(izah: (quşatım. quşatma. quşaq. yapluqa. yapalqa). mahasirə)

آب پاش : یابانجی سوزلره قارشی

susavan(izah: susəpən.)