Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
عاجز : یابانجی سوزلره قارشی

itə(izah: əldən düşmüş.
yorulmuş bitə qalmış.)

عاجز : یابانجی سوزلره قارشی

endik(izah: bacarsız.)

عاجز : یابانجی سوزلره قارشی

əfəl(izah: əl ayaqsız.)

عاجز : یابانجی سوزلره قارشی

gücüz(izah: (gücsüz).)

عاجزانه طلب ائدیرم : یابانجی سوزلره قارشی

ökün yaxınıram

عاجزلمک : یابانجی سوزلره قارشی

sınığmaq(izah: zəifləmək.)

عاجز لمیش : یابانجی سوزلره قارشی

çalığ(izah:
)

عاجزلمیش : یابانجی سوزلره قارشی

yesik(izah: işində başarısın itirmiş. işdən düşmüş. çalçur.)

عاجزلتمک : یابانجی سوزلره قارشی

yelvirətmək(izah: yelpirətmək.)

آداب و رفتارین بیلن : یابانجی سوزلره قارشی

qılığlı(izah: yeriş yürüşun bilən)

آداب و رسوم : یابانجی سوزلره قارشی

görgüt(izah:
el görgütləri.)

آداب معاشرت : یابانجی سوزلره قارشی

görgüt

آداما اوخشاماز : یابانجی سوزلره قارشی

anqut

آداپتاسیون : یابانجی سوزلره قارشی

ağdarış(izah: uyarma. uyutma. cürləmə. tə'dil.)

آدات و رسوم : یابانجی سوزلره قارشی

yol törə

آدد ائدمک : یابانجی سوزلره قارشی

donutmək(izah: dənətmək {dənə ( dən. don. dan. ): ədəd}. sanamaq. hesablamaq.
)

آدد اولونماق : یابانجی سوزلره قارشی

donulmək(izah: dənəlmək. {dənə ( dən. don. dan. ): ədəd}. sananmaq. hesablanmaq.
)

آدئکوات : یابانجی سوزلره قارشی

edəqut(izah: yetərli. toxdalı. gərəkli dərəcədə güclü, etgili olan. (müəssir..kafi. təkafu edici. layiq. munsib. səlahiyyətli. bəsəndə. şayistə).)