Multilingual Turkish Dictionary

Ş

Ş : Arin Turkish Etimology Dictionary

p> (ş <> c <> z) aşıtmaq. aşırtmaq. azıtmaq. acıtmaq.

S : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasımn iyirmi beşinci herfı. Bax se.

Ş : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasrnm iyrrmi altrncı herfi. Bax şe.

S : Turuz Dictionary

(s k).
sümük kemik.
köpək söbək.
sinemakinema.
sirilik kiril,
sibernetika kibernetik

S : Turuz Dictionary

(s k).
sümük kemik.
köpək söbək.
sinemakinema.
sirilik kiril,
sibernetika kibernetik

Ş : Az Turkish Farsi

ش
یکی از حروف زبان ترکی است که جزء حروف صامت گنگ ، پیشین کامی و اصطکاکی گروه بندی می شود

S : English Turkish

n. güney, kuzeyin zıttı olan pusula istikameti

S : English Turkish

n. pazar, haftanın ilk günü

S : English Turkish

n. cumartesi, haftanın son günü

S : English Turkish

n. İngiliz alfabesinin 19'uncu harfi

S : English Turkish Redhouse

S, ses isim S, İngiliz alfabesinin on dokuzuncu harfi

S : German Turkish

S [es] n Alman alfabesinin
harfi

S : German Turkish

[das] S

S : German Turkish

[das] s