Multilingual Turkish Dictionary

ŞABIT

ŞABIT : Arin Turkish Etimology Dictionary

istək. arzu

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

atbay batbəy. möhkəm. rasix. sift. ustuvar. pabərca

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

ərkişən

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayanan

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayanışlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayanqan

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayınımlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayınışlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayınqan

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dayışqan

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

daynaqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

daynaqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dəğişməz
yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün yarağın. (durca: dəğişməz. sabit)

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dəngəli

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dirəşgən

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dura
dura oturdum.
dura gəlirim:
hər vax gəlirim.
sabit gəlirim. sabit maaşım.
dura olsun: paydar olsun.
dura olasız: dura durasız. paydar olasız.
dura yağdı, dura axdı. (durmadan yağdı, axdı)

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

duran

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

duraşqan

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

durca

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

durğun durqun. dayimi

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

durnaq

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

durnaqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

durnuq

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

durnuqlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

dursun

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

düzənli sakin. subatkar. subatlı. qərarlı. istiqrarlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

kit

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

köçməz ornunda, yerində duraqlı duran. ğeyri mənqul

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

qımılsız hərəkətsiz. çaxılı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

qıratlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

oranclı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

oranlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

otuğçu (< oturmaq). dayimi. (# ötüğçü: keçəri. müvəqqəti)

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

özgərməz bər qərar

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

saxlı

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

saxlo

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

saxlu

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

salıt

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

salta

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

sürəkli

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

sürəkli

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

sürəli

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

sürətli

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

tirəşgən

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

toxday

SABİT : Turuz Farsca - Türkce

üstgəşən

SABİT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Hereket etmeyen, here-ketsiz, daim bir qerarda duran (qalan), deyiş-meyen, terpenmez; daimi. Sabit cərəyan. Sa-bit temperatur. Sabit qüvvə.
məc. Sebatlı, möhkem; fikrinin, eqide-sinin üstünde möhkem duran, fikrinden, eqi-desinden dönmeyen. Bircə Zeynal bəy toxtaq durub, əvvəlki layihəsində sabit idi... çemen-zeminli. □ Sabit qalmaq
bir şeyin üstünde möhkem durmaq, fikrinden, eqidesinden dön-memek. Xülasə, şəhərdə hər bir şey tərəqqi tapmışdı, dəyişilmişdi, abad olmuşdu, bircə usta Ağabala qədimliyində sabit qalıb otuz il idi ki, bu qərar ilə məişət keçirirdi. çemen-zeminli.
◊ Sabit olmaq köhn.
sübut olunmaq, ye-qin olmaq, sübuta yetmek. [Ferraşbaşı:] Ağa Şahzadə soruşur ki, Hacı Qafurun bacısının varisliyi sizin yanınızda sabit oldumu? M.F.Axundzade.

SABİT : Azerbaijani English Dictionary

I. s. constant; invariable; permanent; regular; sabit ünvan permanent address; sabit vahid riyaz. constant; sabit ordu regular army; sabit sakin permanent resident; sabit cərəyan fiz. continuous / direct current; sabit kapital siya. iqt. constant capital II. z. constantly, continually; always

SABİT : Turkish Risale

Duran, yerinde durup hareket etmeyen. * Doğruluğu isbat edilmiş olan

SABİT : Ottoman Turkish

Duran, yerinde durup hareket etmeyen. * Doğruluğu isbat edilmiş olan

SÂBİT : Ottoman Turkish

durgun, duran, kesinleşmiş

SABİT : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Değişmeyen, Kımıldamayan. Kanıtlanmış, Anlaşılmış

SABİT : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Değişmeyen, kımıldamayan. Kanıtlanmış, anlaşılmış

SABİT : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
değişmeyen, kımıldamayan.
kanıtlanmış, anlaşılmış

SABİT : Turkish German

fest; beständig; mat. konstant

SABİT : Turkish French

dormant/e, fixe