Multilingual Turkish Dictionary

ABAY

ABAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

apay.
eyvay. şaşmaqda çıxarılan səs. eyvay (;abayla;
eyvayın; ortasında
;b;
;v;; səs dəğişməsi var).
ehtiyat.
abayla: gözətlə. ehtiyat et.
abaysız: apansız. bilməzdən. gözləmədən.
bildiri. uyarı. uyarma. ixtar. səkin.
abay göndərin.
on kərə abay aldın, yanıtmadın: aldırmadın, saymadın.
bacı. böyük. ulu. apa. əcə
əcək. əcəkə. ağa əçə.
sav. xəbər.
aydınlıq. aydınlıq verici.
şaşırdıcı, heyrət verici. şamat. mat qaldırıcı nərsə.
xala.
xanım. qadın.
bacı

ABAY : Turuz Farsca - Türkce

qabay
qabay öndə qaçar, us izindən. (qabay başda, sonku us) (qabay: qəhr. abay. qəzəb). (qızma, hirslənmə ağlı, məntiqi basar)

ABAY : Turuz Dictionary

(nərsəni doğrutmaq, onarmaq üçün görünən iş.). tədbir. siyasət.
hədə qorxu.
abay gəlir.
abay gəlib, vr yoxun əlindən alımışlar.
qabay. qəhr. qəzəb.
onun qabayına tutuldu: onun qabayına tuş gəldi.
qabay. səyasət. tənbih.
abi. (< ağa bay).
avay. (< av). quşaq. mahasirə.
diqqət. ixtar.
fateh.
avay. abay!. avay!. sakın!. çəkin!. həzər!.
avay. (nərsədən çəkinib, yığılma üçün deyilən söz). ixdar.
birinci abay.
ehtiyat. bəsirət.
abay gözlü
bəsirət gözlü

ABAY : Turuz Dictionary

(nərsəni doğrutmaq, onarmaq üçün görünən iş.). tədbir. siyasət.
hədə qorxu.
abay gəlir.
abay gəlib, vr yoxun əlindən alımışlar.
qabay. qəhr. qəzəb.
onun qabayına tutuldu: onun qabayına tuş gəldi.
qabay. səyasət. tənbih.
abi. (< ağa bay).
avay. (< av). quşaq. mahasirə.
diqqət. ixtar.
fateh.
avay. abay!. avay!. sakın!. çəkin!. həzər!.
avay. (nərsədən çəkinib, yığılma üçün deyilən söz). ixdar.
birinci abay.
ehtiyat. bəsirət.
abay gözlü
bəsirət gözlü

ABAY : Az Turkish Farsi

قهر.غضب.خشم.روشنی.روشنی بخش.حیرت آور.شگرف.بصیرت.دقت.(نام پسر)

ABAY : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Beceri. Sezgi, Anlayış, Dikkat

ABAY : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
beceri. sezgi, anlayış, dikkat. abay kunanbayoğlu. kazak türk şiirinin kurucusu