Multilingual Turkish Dictionary

ABSENCE

ABSENCE : English Azerbaijani Turkish

yoxluq, olmama, gəlməmə

ABSENCE : English Turkish Redhouse

ab.senceäb'sıns isim yokluk; bulunmama: We felt her absence. Yokluğunu hissettik. He returned after an absence of five months. Beş aylık bir aradan sonra döndü

ABSENCE : German Turkish

med. gecici suur yoklugu; ihtiläli suur

ABSENCE : French Turkish

"[la] yokluk, bulunmayış; eksiklik; yoksunluk"