Multilingual Turkish Dictionary

BA

BA : Arin Turkish Etimology Dictionary

;hə. bə;li;; kimi quraşdırıcı sözcük

BA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

nida.
Heyret ve teeccüb bildirir, yaxud birden bir şey yada düşdükde deyilir. Ba! Sən hara, bura hara! Ba! Bu haradan çıxdı?
[Ağa Kerim:] Ba! Bir adam fikrimə düşdü, əgər razı ola. M.F.Axundzade. // Bezen söylenilen bir şeyi dinleyene tesdiq etdirmek üçün sual yerinde işlenir
doğrudanmı? doğrumu? Bu gün ölməmiş ölümdən qurtardım.
Ba?
Nə xəbər var, Məşədi?
Sağlığın.
Az, çox da yenə?
Qəzet almış Hacı Əhməd də.
Ba! Oğlan, nə mənə? M.Ə.Sabir.
ba, bə. Tekrardan ibaret olan mürekkeb sözlerde bitişdirici ünsür; mes.: adbaad, qapıbaqapı, qolbaqol, şeherbeşeher, kend-bekend ve i.a.

BA : Turuz Dictionary

-ba. ox.
indi ox dedim: indi ba dedim.
indi ox gəldim: indi ba gəldim.
baya oq gəldim: biraz olar gəldim

BA : Turuz Dictionary

(ək). bə.
ay ba ay. il bə il.
gün ba gün.
gor ba gor.
yer bə yer.
sin bə sin.
tay ba tay.
cür bə cür.
üs bə üs.
alt ba alt.
adam ba adam.
ev bə ev.
kət bə kət.
şəhər bə şəhər..¶-ayvalmasa gül olmaz, baxılmasa bağ olmaz. (ayvalmasa: baxılmasa. muvazibət olunmasa)

BA : Turuz Dictionary

mə. bə.
bay. boy. şaşma ünləmi.
işdə.
odu ba: işdə odu

BA : Turuz Dictionary

-ba. ox.
indi ox dedim: indi ba dedim.
indi ox gəldim: indi ba gəldim.
baya oq gəldim: biraz olar gəldim

BA : Turuz Dictionary

(ək). bə.
ay ba ay. il bə il.
gün ba gün.
gor ba gor.
yer bə yer.
sin bə sin.
tay ba tay.
cür bə cür.
üs bə üs.
alt ba alt.
adam ba adam.
ev bə ev.
kət bə kət.
şəhər bə şəhər..¶-ayvalmasa gül olmaz, baxılmasa bağ olmaz. (ayvalmasa: baxılmasa. muvazibət olunmasa)

BA : Turuz Dictionary

mə. bə.
bay. boy. şaşma ünləmi.
işdə.
odu ba: işdə odu

BA : Turkish Turkish

aryum'un simgesi

: Turkish Risale

Arabçaya göre harfinin okunuşu. Ebced hesabında iki sayısını ifade eder. Mektup ve eski evraklarda Receb ayına işarettir

: Ottoman Turkish

Arabçaya göre harfinin okunuşu. Ebced hesabında iki sayısını ifade eder. Mektup ve eski evraklarda Receb ayına işarettir

BA : Turkish Turkish Hukuk

ile,
..li (lu)

BA : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Antik mısırda kişinin ölümsüz öz varlığı.(Bakınız; Ruh )

BA : English Turkish

"bachelor of arts (lisans diploması)"; üniversitede ilk seviye diploması; beşeri bilimle alanında dört yıllık eğitimini tamamlayanlara akademi veya üniversite tarafından verilen diploma; beşeri bilimleri alanında diploma sahibi kimse, beşeri bilimler mezunu

BA : English Turkish

n. "barium (baryum)", beyaz metalik element (Kimya)