Multilingual Turkish Dictionary

BABA

BABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ark ata.
dədə. başqa dillərdə olduğu kimi bu söz türklərdə də sayqı simgəsi olaraq yaşlılara verilir
dərviş baba.
bəkci baba: qoruyan ata. {pappos (yunan). papba (latin). papbas (yunan): atalıq}.
çatı tikintilərində təməl yükçü. qalın ağac.
ur. yumru. dik. qoğzaq. topuz. qubba: çətrin çadırın babası: başında olan toppuz.
atağay. atağa.
atalat. dədə.
atababa: əcdad.
böyük dədə. qartdədə. qartata. böyükata.- babalarıbız yaşaqan qafqaz tağlar: atalarımızın yaşadığı qafqaz dağları.
atababa: cəddabad. qarakök.
bəybaba: bəyata. bəyəfəndi. sayqı duyulan yaşlı ərkək.
yox baba: yox canım: demə ya: yapma ya

BABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abağ. abıy. alba. albay. ağa. dədə. çonğ

BABA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Atanın, ya ananın atası; ne-vesi olan kişi.
Bezi yerlerde ataya deyilir.
Yaşlı ve hörmetli kişi, yaxud yaşlı ki-şiye hörmetle müraciet. Durub cütçü baba öpdü alnımdan; Bildim ki, mehriban olur-muş insan. S.Vurğun. // çox qoca kişi me-nasında.
Bezen xitab yerinde işlenir. Baba, mən-dən nə istəyirsən?
Uşaq mənimdir, baba! Dəxli nədir sizlərə? M.Ə.Sabir.
Sade, adi, fağır menasında (adeten
tevazö üçün peşe, senet bildiren sözlere
qoşulur). [Yusif Serrac:] Mən bir fağır
sərrac babayam. Mən hara, taxtü tac hara?!
M.F.Axundzade. Cütçü babasan, buğdanı
ver, darı yeyərsən; Su olmasa, qışda əridib
qarı yeyərsən. M.Ə.Sabir. [Mirze:] Mən yox-
sul bir müəllim babayam. Ə.Haqverdiyev.
Yalnız cem şeklinde: babalar
ecdad.
[Alan padşahlarınm] babalarından biri
Abbasilər xilafətinin birinci əsrində Nəsara
(xristian) dinini qəbul etdi. A.Bakıxanov.
Seyrə vardıqda o heçlikləri mən; Deyirəm:
torpağa dönmüş babalar.. S.Vurğun. □ Ulu
baba
neslin banisi, ilk ağsaqqalı.

BABA : Turuz Dictionary

-qayınbaba: qayındədə. qayınata. qaynata

BABA : Turuz Dictionary

-ayazbaba: şaxdababa

BABA : Turuz Dictionary

-şaxta baba. şaxta ata: ayaz ata. sazaq ata. kəsici soyuq tanrısı

BABA : Turuz Dictionary

-ulubaba: cədd

BABA : Turuz Dictionary

-qayınbaba: qayındədə. qayınata. qaynata

BABA : Turuz Dictionary

-ayazbaba: şaxdababa

BABA : Turuz Dictionary

-şaxta baba. şaxta ata: ayaz ata. sazaq ata. kəsici soyuq tanrısı

BABA : Turuz Dictionary

-ulubaba: cədd

BABA : Azerbaijani English Dictionary

i. grandfather; [qoca kişi] an old man; şaxta baba Grandfather Frost; [milad bayramında] Santa Claus, Father Christmas [krɪsməs]

BABA : Az Turkish Farsi

پدر
جد
مرد مسن
سالخورده
آدم معمولی و ساده
فرّاش مدرسه
خطاب احترام آمیز و دوستانه
در زبان ترکی به معنای پدر بزرگ و در زبان فارسی به معنای پدر کاربرد دارد

BABA : Turkish Turkish

çocuğu olmuş erkek

BABA : Turkish Turkish

ir çocuğa göre kendisinin dünyaya gelmesinde etken olan erkek

BABA : Turkish Turkish

kimi tarikatlarda orun

BABA : Turkish Turkish

u gibi kimselere verilen san

BABA : Turkish Turkish

silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti gibi kirli ve gizli işler yapan çetenin başı

BABA : Turkish Turkish

yaratıcı, kurucu kimse

BABA : Turkish Turkish

gemi ya da iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı, iri demir, ağaç ya da beton dikme

BABA : Turkish Turkish

dik sütun ya da dikme biçimi yapıların baş bölümü

BABA : Turkish Turkish

kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme

BABA : Turkish Turkish

çatı merteği

BABA : Turkish Turkish

koruyucu, babalık duygularıyla dolu kimse; bir ülkeye ya da bir topluluğa yararlı olmuş kimse

BABA : Turkish Turkish

üyük, onulmaz çıban, dert, hastalık, veba

BABA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
kendi dölünden çocuğu olan erkek.
birinci dereceden erkek akraba.
koruyucu, velinimet.
saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan.
ecdad, ata.
tekke büyüğü.
zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık.
baba oruç. oruç reis. türk denizcisi barbaros hayrettin paşa'nın lakabı

BABA : Turkish English

n. father, daddy, dad, papa, pa, pater (British Slang), pere, begetter, sire (Archaic), pop; old man, the old man; goodman; governor, the governor; guv, guvnor, senior

BABA : Turkish German

Vater, Papa; Poller

BABA : Turkish French

"père [le], papa [le]; bitte [la]"

BABA : English Turkish

n. antik Sümerli bir Tanrıça

BABA : English Turkish

n. genelde kuru üzüm ve rom içeren süngere benzer mayalı bir kek, rom baba keki; (Argo) saygı belirtisi olarak yaşlı bir erkek için kullanılan hitap; (Argo) çocuk

BABA : French Turkish

(şaşkınlıktan) ağzı açık, donakalmış