Multilingual Turkish Dictionary

CAİZ

CAİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. allowable; solvable, permissible; possible; Təbir cayizdirsə... If one may put it that way

CAİZ : Turuz Farsca - Türkce

uyqun olur. olabilir. mümkün

CAİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Her hansı bir baxımdan edilmesine, görülmesine, işlenmesine icaze verilen; icazeli, rüsxetli, en münasib, en uy-ğun. [Xace] fikir etdi ki, qibleyi-aləmin sualında həqiqəti gizlətmək caiz deyil. M.F.Axundzade. [Əbülhesenbey:] Eşq, mə-həbbət məktubunu gündüz yazmaq caiz deyil!
dedim,
onu gecə saat birdən sonraya bu-raxmalısan. M.S.Ordubadi. [Sefi bey:] Həcər
xanım, düşmənin ailəsinə mərhəmət etmək caizmidir? S.S.Axundov. □ Təbir caizsə, təbir caiz görülsə köhn.
eger bele demek olarsa. Təbir caiz görülsə, demək olar ki, Hacı Aslan bu küçənin can damarı misalında idi. S.Hüseyn.

CAİZ : Turkish Turkish

din, yasa, töre ya da başka bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen, uygun, yerinde sayılan, yakışık alan

CAİZ : Turkish Risale

Mümkün, olur, olabilir. * Fık: Yapılması sahih ve mübah olan herhangi bir fiil veya akit

CAİZ : Ottoman Turkish

Mümkün, olur, olabilir. * Fık: Yapılması sahih ve mübah olan herhangi bir fiil veya akit

CÂİZ : Ottoman Turkish

dine uygun olan

CAİZ : Turkish Turkish Encyclopedic

Olabilir, olur anlamında Arapça bir sözcüktür. Özellikle Şeyh-ül İslâm'ın fetvalarında İslâm hukukunca ( fıkıh ) yapılmasında sakınca ve engel olmayan eylemler için kullanılırdı. (*a.)*

CAİZ : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı:Geçer. İşlenmesi, yapılması uygun anlamında

CAİZ : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
geçer.
caiz, islam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir.
işlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir

CAİZ : Turkish Turkish Hukuk

Olanaklı, yakışık alan, uyar sayılan

CAİZ : Turkish English

adj. possible, could be, might be

CAİZ : Turkish German

zulässig, statthaft