Multilingual Turkish Dictionary

CABİR

CABİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

< çapar qırıqcı. qırıcı. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim

ÇABIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

yumuşaq dəri çizmə üzərinə geydikləri bir tür çarıq.
yoxar çabır: yumuşaq dəridən çarıq.
çabır bav qısqan: ərkək.
çabır qulaq: çarığın yanındaki tutacaq qısım.
çabır oltanqa yaramaqan: işə yaramaz. beş para edməz kişi.
çabır salam: çarığın dabanına qoyulan quru ot. saman

CABİR : Turuz Farsca - Türkce

çapar qırıqcı. qırıcı. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim

CABIR : Az Turkish Farsi

= جابور (cabur)
رنگ بور يا قهوه‌اي، بزي كه قسمتي از موهايش قهوه‌اي باشد.
خالهاي سفيد در زمينة سياه، بز سياه رنگي كه در اطراف سر و گردن و دست و پا خالهاي سفيد داشته باشد.
رنگ سفيد و زرد

CÂBİR : Turkish Risale

Cebredici, zorla yaptıran.* Galib gelen. * Şefkatsiz, merhametsiz. * Tekebbür ve taazzüm eden. * Aziz ve kavi olan. * Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı. * Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi

CÂBİR : Ottoman Turkish

Cebredici, zorla yaptıran.* Galib gelen. * Şefkatsiz, merhametsiz. * Tekebbür ve taazzüm eden. * Aziz ve kavi olan. * Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı. * Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi

CABİR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Cebreden, Zorlayan. Galip Gelen. Aziz Ve Kuvvetli Olan

CABİR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Cebreden, zorlayan. Galip gelen. Aziz ve kuvvetli olan

CABİR : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
cebreden, zorlayan.
galip gelen.
aziz ve kuvvetli olan. allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan.
kırıkçı, kırık sancı. cabir b. abdullah b. el-ensari: sahabedendir (
697). birinci akabe bey'atından sonra müslüman oldu. rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. sahabenin bilginlerindendi. kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir