Multilingual Turkish Dictionary

CANAN

CANAN : Azerbaijani English Dictionary

i. sweetheart; beloved, greatly loved; Hər kəsin öz cananı gözəldir Everyone;s own sweetheart is beautiful

CANAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Sevgili, yar, dilber, mehbube. Fələk ayırdı məni cövr ilə cana-
nımdan. Füzuli. Nə xoşdu canana canı ye-tirmək; Doyunca tamaşa eləyib ölmək. Q.Za-kir. [Tahir:] El qəhrəmanlarının çoxusu canan yolunda min bir əziyyətə qatlaşır. M.Hüseyn.

CANAN : Turuz Dictionary


nə olar ki hançı dildə can sözün canan yazır, bul yetər kim can sözün candan cana canan yazıb

CANAN : Turuz Dictionary

-sevgi yakdur, sevgi od, düşsə yakar canan evin!. (düşsə yakar: düşmüş yakar)

CANAN : Turuz Dictionary


nə olar ki hançı dildə can sözün canan yazır, bul yetər kim can sözün candan cana canan yazıb

CANAN : Turuz Dictionary

-sevgi yakdur, sevgi od, düşsə yakar canan evin!. (düşsə yakar: düşmüş yakar)

CANAN : Turkish Turkish

gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın

CANAN : Turkish Turkish

(tasavvufta) tanrı

CANAN : Turkish Risale

f. Sevgili, güzel, sâhib-i cemâl. * Canlar, ruhlar

CANAN : Ottoman Turkish

f. Sevgili, güzel, sâhib-i cemâl. * Canlar, ruhlar

CÂNÂN : Ottoman Turkish

sevgili

CANAN : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: FarsçaCinsiyeti: KızAnlamı: Sevgili, Gönül Verilmiş, Sevilen Kadın

CANAN : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) ka.
sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın

CANAN : Turkish English

n. sweetheart, lover, beloved person; darling