Multilingual Turkish Dictionary

DALĞA

DALĞA : Azerbaijani English Dictionary

i. [müxtəlif mə`nalarda] wave; güclü / böyük dalğa heavy / huge wave; elektromaqnit dalğası electromagnetic waves

DALĞA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Su sethinin hereketi neti-cesinde emele gelen böyük lepe. Dənizdə dalğa var. Köpüklü dalğalar.
Qabağında-kı daşlara toxunan dalğaların hər birisi bir timsah şəklini aldı. M.S.Ordubadi. Burada dalğalar qayığı atıb-tutur, gah sağa, gah da sola tərəf dəyirdi. M.Hüseyn.
fiz. Fiziki mühitde titreyişli hereket (çox vaxt cem şeklinde işlenir). Səs dalğa-ları. Elektromaqnit dalğaları. Radio dalğa-ları. Işıq dalğaları. Hər bir cisim tempera-turundan asılı olaraq, müxtəlif uzunluqda dal-ğası olan şüa buraxır.
məc. Hereketde olan kütle, camaat, iz-diham, axın menasında. Insan dalğası.
dalğa-dalğa zərfDalğalar halında, ardı-kesilmez axın halında, axın-axın, bir-birinin ardınca. O xoşbəxt gecənin o xoşbəxt səsi; Axıb dalğa-dalğa yayıldı köyə. S.Vur-ğun. Işıq gəlir dalğa-dalğa; Sonsuz Muğan torpağına. M.Rahim.

DALĞA : Az Turkish Farsi

موج
ارتعاش
اهتزاز
نوسان
خیزآب
صفحه ی دفتر

DALGA : Turkish Turkish

deniz ya da göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı devinim

DALGA : Turkish Turkish

(sıcak, soğuk, moda için) belli bir süre etkili olan dönem

DALGA : Turkish Turkish

titreşimin bir ortam içinde yayılma devinimi

DALGA : Turkish Turkish

ir yüzeydeki kıvrım

DALGA : Turkish Turkish

saçların kıvrım genişliği

DALGA : Turkish Turkish

gizli iş, dalavere

DALGA : Turkish Turkish

esrar, eroin gibi uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu

DALGA : Turkish Turkish

dalgınlık

DALGA : Turkish Turkish

geçici sevgili

DALGA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Denizin yel esince oynayıp kabarması. Denizde hareketli su kütlesi

DALGA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.).
denizin yel esince oynayıp kabarması.
denizde hareketli su kütlesi.
erkek ve kadın adı olarak kullanılır

DALGA : Turkish Turkish Arqo

gizli iş,dalavere
dalgınlık
geçici sevgili

DALGA : Turkish Turkish Fizik Terimleri

IZAHI: Enerjinin bir araci malzeme olmadan bir yerden baska bir yere aktarilmasi

DALGA : Turkish English

n. wave, undulation, crimp, sea, thingumabob, thingumajig, thingummy

DALGA : Turkish German

Welle, Woge; Schwindel

DALGA : Turkish French

"onde [la], vague [la]; distraction [la], canular [le]; (þey) truc [le]; (saçta) ondulation [la]"