Multilingual Turkish Dictionary

FAİL

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

edən eləyən. eləçi. (eləğuci). qılan. görən. yapan. amil. fail

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

edici

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

edin

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

etdi

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

etgin öznə. etgin

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

işləyən

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

qılan

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

qıldı

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

qılıcı

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

qılın

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

öznə

FAİL : Turuz Farsca - Türkce

yapan edən

FAİL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] köhn.
İşleyen, eden.
Tesir eden.
is. Əreb qrammatikasrnda feli sifet mo-
deli.

FAİL : Turkish Turkish

eden, yapan, işleyen

FAİL : Turkish Turkish

hukuksal sonuç doğuran bir suç işleyen kimse

FÂİL : Turkish Risale

İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir

FÂİL : Ottoman Turkish

İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir

FÂİL : Ottoman Turkish

iş yapan, özne

FAİL : Turkish Turkish Hukuk

Fiili yapan, yapan

FAİL : Turkish English

n. doer, maker, subject, perpetrator, principal

FAİL : Turkish German

Täter; Subjekt; aktivtätig

FAIL : English Azerbaijani Turkish

v. 1] imkanı, həvəsi, halı olmamaq [bir şeyi etməyə], ümidini qırmaq 2] rədd etmək, kəsmək, pis qiymət vermək [imtahanda və seçkilərdə] 3] kəsilmək, heçə çıxmaq, rədd edilmək 4] çatmamaq, olmamaq, kifayət etməmək 5] zəiflətmək, azaltmaq, zəifləmək 6] iflasa uğramaq, sınıq çıxmaq
n. without fail mütləq, hökmən, şübhəsiz

FAIL : English Turkish

n. zayıf not

FAIL : English Turkish

v. başaramamak, başarısız olmak, fiyasko ile sonuçlanmak, becerememek, ihmal etmek, suya düşmek, yapamamak, yapmamak, kalmak, tükenmek, iflas etmek, batmak, açmamak, başarısızlığa uğramak, ateş almamak, bozulmak, boşa çıkmak, boşa çıkarmak, ümidini kırmak, yüzüstü bırakmak, bırakmak

FAIL : English Turkish Engineering

BAŞARISIZ OL

FAIL : English Turkish Nuclear Science

aşarısız

FAIL : English Turkish Redhouse

failfeyl fiil
başaramamak; becerememek.
iflas etmek.
kuvveti kesilmek, güçten düşmek.
sınıfta kalmak; sınıfta bırakmak.
sınavda kalmak; sınavda bırakmak.
boşa çıkarmak, bırakmak, ümidini kırmak.
ihmal etmek, yapmamak.
(ekinler) ürün vermemek