Multilingual Turkish Dictionary

FALCI

FALCI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yastıqlı. baxıcı.
kürazqaçi. balçı. qaramatçı. bolcampaz. baxçı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

arqaş

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

arpacı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

arpaç

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

arvaş

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ağıçı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ağşı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

axcı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

axıcı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

axşi

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

axşı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ətçi

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ilici rəmmal. kahin. cüki

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

üycü fala baxan

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

üyücü

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

cadugər sehirbaz. sehirçi. kahin

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

cavrınçı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

əlbaxşı ələ baxıb fal açan. savaqay

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

görümçü

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

gözbağcı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

gözdərçi

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ırkıl

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ırqıl

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

qobacı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

qoşnac

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

ovsunçu

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

sabay

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

savrunçu

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

şaman münəccim

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

taşçı

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

yorucu

FALCI : Turuz Farsca - Türkce

yumcu münəccim

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

arqaş

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

arvaş

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

ağuc bağuş. bağşı. bağşu

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

iləkçi biləçi. sançı. qeybdən deyən. kahin.-aca carçı gərəkməz, götə falçı

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

ilici

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

ülücü

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

üyüçü

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

cavrınçı

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

dilağuc

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

doğur

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

görücü qaraçı. qarağçı. baxıcı

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

gözgüv bətçi

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı
qırna qarır, qaraçı olur. (qırna: qaravaş. külfət. keçmişdə ev işləri üçün tutulan on-on iki yaşlı qız işçisi)

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

qurşunçu

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

oğur

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

olcaçı bolcaçı. baxıcı

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

olcum bolcum. bulcum. baxıcı

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

ovsunçu

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

ölcümçü

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

savrunçu

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

şaman

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

uğur

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

yoğur

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

yorucu

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

yuğur

FALÇI : Turuz Farsca - Türkce

yumcu münəccim

FALÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Falabaxan, fal açmaqla, fal-çrlrqla meşğul olan adam. Falçı falçıya fənd vurmaz. (Ata. sözü). Xanbibim falçı, nənəm bağtoxuyan; Bizdə, haşa, yox idi bir oxuyan. M.Ə.Sabir. // Sif. menasrnda. Gəzir qapıları falçı qadınlar; Bəşər taleyini həll edir onlar! S.Vurğun.

FALÇI : Turuz Dictionary

urğan. görücü. qaraçı. qarağçı. baxıcı

FALÇI : Turuz Dictionary

urğan. görücü. qaraçı. qarağçı. baxıcı

FALÇI : Azerbaijani English Dictionary

i. fortune-teller; palmist; [kahin, rəmmal] augur; soothsayer

FALÇI : Az Turkish Farsi

ا.فالگیر. پیشگو

FALCI : Turkish Turkish

fala bakan kimse, bakıcı

FALCI : Turkish English

n. fortune teller, augur, diviner, seer, warlock

FALCI : Turkish German

Wahrsager (e in)

FALCI : Turkish French

augure [le], voyante [la]