Multilingual Turkish Dictionary

FALLOT'S TETRALOGY

FALLOT'S TETRALOGY : Turkish Turkish Encyclopedic

TıpKalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim. (e-k.2001)*

FALLOT'S TETRALOGY : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim

FALLOT'S TETRALOGY : English Turkish

n. Fallot tetralojisi, siyanoza neden olan ve doğuştan olan kalp hastalığı (dört belirti ile tanımlanır: akciğer atardamarı daralması, kalp karıncıkları arasında bulunan septum bozukluğu, aortun malpozisyonu ve sağ karıncıkta irileşme) (Etienne-Louis Arthur Fallot'un adını taşıyan)

FALLOT'S TETRALOGY : English Turkish Medicals

İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi