Multilingual Turkish Dictionary

FALLOT'S TETRALOGY

FALLOT'S TETRALOGY : English Turkish

n. Fallot tetralojisi, siyanoza neden olan ve doğuştan olan kalp hastalığı (dört belirti ile tanımlanır: akciğer atardamarı daralması, kalp karıncıkları arasında bulunan septum bozukluğu, aortun malpozisyonu ve sağ karıncıkta irileşme) (Etienne-Louis Arthur Fallot'un adını taşıyan)

FALLOT'S TETRALOGY : English Turkish Medicals

İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi

"FALLOT'S TETRALOGY" IN Other Languages

FALLOT'S TETRALOGY : Turkish Turkish Encyclopedic

TıpKalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim. (e-k.2001)*

FALLOT'S TETRALOGY : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim