Multilingual Turkish Dictionary

FANİ

FANİ : Azerbaijani English Dictionary

s. frail; perishable, mortal; liable to decay; İnsan ömrü fanidir Man;s life is frail

FANI : Az Turkish Farsi

: (ع) فاني، ناپايدار، موقّتي

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

əqasız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

itimli bitəgən. bitən. dəğişgən. əslək. əsnək. iğrəti. əğrəti. qoyma. axşamlı. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. sonçul. sonlu. sönəri. sona ərən. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

çalqan

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkli

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

durmaz

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

durumsuz

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

əksik qalıcı olmayan. payidar qalmayan.
əksik evrən: fani dünya.
əksik olmayasız: payidar olasız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

geçək
keçək dünya kimə qaldı

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

gedi

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

gidi (< gedmәk) keçəri.
ey gidi dünya!.
biri gülə, biri qıza qızıla, nə bilim nəyə qızdı, biri qıza biri yaşama, ağıya zara küsdü. (gidi: (< gedmәk) keçəri. fani). (qızdı: maraqlandı). (qıza küsmək: evlənməmək)

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

imiqsiz

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

itimli

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

keçəri

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

keçib gedcək

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

keçib gedən

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

keçici otar. ötər

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

köçqüncü

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

köçüncü

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

qalıcı olmayan əksik. payidar qalmayan.
əksik evrən: fani dünya.
əksik olmayasız: payidar olasız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

qalımsız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

qalışsız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

qalmaz

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

qısa

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

otar

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

ölümlük
gedi dünya

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

ötər

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

ötgər ötük. quzəra

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

ötük ötgər. quzəra

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

öytgəb
öytgəb dünya: fani dünya

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

solruq keçici

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

sürəkiz

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

sürəksiz məhdud

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

uçun

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

üzük

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yalan
baqi fani: qalan yalan

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yaşamaz

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yaşamsız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yaşayışsız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxalcan

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxalqan

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxan
könlüm alçaq tut özüngü, yoxan dünya ötər gedər, atdımların düz qoy sən.
yaşam yoxan, ölüm olan, gələn gedər, duran köçər. (yoxan: fani).
yoxan evrən ötər gedər

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxar yox olan. dəvamsız

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxasi
yoxasi evirdən keçməliyəm mən

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxtal

FANİ : Turuz Farsca - Türkce

yoxun baqi olmayan

FANİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Hemişelik olmayan, axrrr puç, axrrr olmayan; müveqqeti, keçici, qal-mayan. Dost tutma dünyanı, fanidir, fani; Aldanıb özünü xar eyləməynən. Aşrq Əlesger. Ey bizə fani cahanın dövlətindən dəm vu-ran; İstəyirsən, bizlərə cənnətdə qılman gülməsin? Ə.Qemküsar.

FANİ : Turkish Turkish

ölümlü, gelip geçici, kalımsız

FANİ : Turkish Turkish

ınsan gözünün algıladığı ışık şiddeti

FANİ : Turkish Risale

Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misâfir. (İnsan hangi bir şeye teveccüh ederse, onunla bağlanır ve onda fâni olur. İ.İ.)(Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, fâideli, meyvedâr yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizasıdır. Bâki-i Hakiki'nin yoluna sarfediniz. Çünkü: Bâkiye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem, her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya âşıktır ve mâdem bu fâni ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve mânen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkânı bilfiile çevirmeğe çalışacak ve tevfik-i hareket edecek. İşte o çâre budur: "Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillâh, Livechillâh Lieclillâh rızâsı dâiresinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. L.)

FANİ : Ottoman Turkish

"Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misâfir. (İnsan hangi bir şeye teveccüh ederse, onunla bağlanır ve onda fâni olur. İ.İ.)(Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, fâideli, meyvedâr yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizasıdır. Bâki-i Hakiki'nin yoluna sarfediniz. Çünkü: Bâkiye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem, her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya âşıktır ve mâdem bu fâni ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve mânen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkânı bilfiile çevirmeğe çalışacak ve tevfik-i hareket edecek. İşte o çâre budur: ""Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillâh, Livechillâh Lieclillâh rızâsı dâiresinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. L.)"

FÂNÎ : Ottoman Turkish

geçici, ölümlü

FANİ : Turkish German

vergänglich, sterblich