Multilingual Turkish Dictionary

FEEDBACK

FEEDBACK : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Denenen kişiye performanslarıyla ilgili olarak, gerekli bilginin verilmesi. ( Bakınız: Biofeedback )

FEEDBACK : English Turkish

n. geribesleme, geri bilgi akışı, ters tepki

FEEDBACK : English Turkish Engineering

GERİ BESLEME

FEEDBACK : English Turkish Nuclear Science

geribesleme

FEEDBACK : English Turkish Medicals

Geri tepme, geri itilim, çıkış yapan bir şeyin tekrar giriş yapması, özellikle bir olay sonucu meydana gelen son ürünün aynı olayı başlatmak üzere tekrar devreye girişi

FEEDBACK : English Turkish Redhouse

feed.backisim
birinin bir şey hakkındaki düşündükleri veya izlenimleri.
fizik fidbek, geribesleme, geribildirim