Multilingual Turkish Dictionary

LAK

LAK : Azerbaijani English Dictionary

I. i. varnish, lacquer; dırnaq lakı nail varnish / polish; yapon lakı black japan; lak çəkilmiş, lakla örtülmüş varnished, lacquered; lak çəkmək / vurmaq / sürtmək to varnish [d.], to put* varnish on [d.]; lakla örtmək to varnish over [d.], to cover / to coat with varnish [d.] II. s.: lak ağacı varnish tree III. i. Lac [one of the peoples living in the Daghestan Autonomous Republic and a man belonging to these people] IV. s. Lac; lak dili the Lac language; lak kəndi the Lac village

LAK : Az Turkish Farsi

ا.[ایتالیایی]لاک. رنگ. واکس. صمغی است سرخ رنگ که در هندوستان از بعضی درختان به دست می‌آید. غالباً مانند شیره از سرشاخه می‌تراود و منعقد می‌گردد و گاهی به درشتی لیمو می‌شود. جسمی‌ است که از ترکیب محلول کربنات سود و قرمزدانه و زاج ساخته می‌شود

LAK : Turuz Farsca - Türkce

alaq dırnağlara sürülən ala boya

LAK : Turuz Farsca - Türkce

qın qabıq

LAK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ital.] Parıltı vermek, hemçinin kor-lanmaqdan qorumaq üçün eşyanın üzerine çekilen spirtde, yağda, skipidarda hell olun-muş qatran. Qara lak. Şkafa lak çəkmək. // üzerine hemin mayeden çekilmiş parıltılı deriden ve s.-den tikilmiş, düzeldilmiş. [Suğra] güllü-çiçəkli krepdeşindən lap yeni dəblə tikilmiş uzun bir don, lak tufli geymiş, hətta sırğa da taxmışdı. M.Hüseyn. Cavan-ların arasından çesuça kostyumla lak çəkmə geyinmiş, saçlı, tökmərək bir oğlan çıxıb irəli gəldi. Ə.Əbülhesen.
◊ Lak ağacı bot.
esasen çin ve Yapo-niyada biten, köklerinden lak alınan tropik ağac.

LAK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Dağıstanda yaşayan Qafqaz xalq-larından biri ve bu xalqa mensub adam. Lak dili. Lak kəndi.

LAK : Turkish Risale

f. Hakir, zelil, aşağı. * Tahta kadeh

LAK : Ottoman Turkish

f. Hakir, zelil, aşağı. * Tahta kadeh