Multilingual Turkish Dictionary

MAHİR

MAHİR : Azerbaijani English Dictionary

s. skilful, clever, able; mahir atıcı marksman; mahir ovçu skilful hunter; mahir həkim [cərrah] skilful surgeon; mahir rəssam skilful artist / painter; mahir usta skilful master

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

alaçı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

aşırışlı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

aşqın (aşılınmış). bir işin başarıqlısı, əhli. haziq. xibrə. usda. çəpər. öğrəşik.
aşqın əl: bir işdə əl öldürmüş.
işi ver aşqına

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

aşna

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

attım atlım. usda

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

acarıb bitirən iş adamı. şayistə

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

acarıqlı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

acarıqlı mahir

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

acqar

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

acqır

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

aşarıqlı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

atov

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ecərikli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

əlqəli sənədli. təsdiqli. səlahiyyətli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ətov

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

içərikli bəcərikli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ildik

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ilən

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ilən kamil

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

irinci

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

urtav burtov. (iş buruqlarının, çətinliklərin arasında çıxa bilən. buruqları yenməyə tavlı, güclü. ). işquzar

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

canlı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

cəld < çalt

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çabuk

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çaçur

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çaqqan

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çalaq

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çalbış

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çalıt

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çapa

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çapaq

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çapıq usta

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çəpən

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çəpər

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çəpər (< çapar). çalpan. çalap. bir işdə, konuda başarlı, ökdə, güclü olan. usda. qeyrətli.
çəpər yazıçı:
çəpər qoşuçu:
çəpər eytimçi: çalpan öğrətmən, məəllim.
çəpər aytçı: çalap danışan.
çəpər atıcı: oq oxçu. oq nişançı. (oq: tamam. təkmil).

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çiğə

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çiğgən usda

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

çirə

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

dinc

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

edibil edibli. )

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

etimli bəcərikli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

etimli bəcərikli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

əkili

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

əli sulu

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ərdəmli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

əzbər usda. bacarıqlı. çəpər

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

güclü

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

güclü zəbərdət

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

güpərim

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

güpərimli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

huşlu

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

içgin varid.
bu sorulara içgin kişi.
içgin kitabçı.
içgin sənətçi

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

irdəmli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

işmər

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

işmərdik

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

iti

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

kəsgin
kəsgin oxçu: doğru nişançı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

kipərimli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

küpərimli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qapçı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qapıcı

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qılac

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qılav

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qılavar (bir işdə)

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qıldat

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qırdıma

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qırvac

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qırval

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qıvcıv

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qıvrac

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qıvraq

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qıvral

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qura

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

qurnaz

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

onğan olqan. olqun. başarıqlı.
onqun usda: mahir isbilən

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

özbir > əzbər. işbilir

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

pişik pişgik. pişqan. pişmiş. bir işdə görüşlü, biligin. usda.
əlgözü pişik.
bu işin pişiyi

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

sağıl

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

salqac

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

salqaş

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

satanğ

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

sivir

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

tozaq (< toz. )

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

türgən

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

usda

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

uslu

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

uslum

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

usta

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

uz

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

uz ustadkar

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

uzman

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

ütük

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

üzgəc

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yapdaş uzman. usda

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yasan
yasan kişi

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetbə

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetbək

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetənəkli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetərlik

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetgili qabil.
danışığa çox yetik biridir.
yetik işçi

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetik
danışığa çox yetik biridir.
yetik işçi

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yetikli

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

yordana usda

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

zirək

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

zirək zəbərdəsd

MAHİR : Turuz Farsca - Türkce

zirəng

MAHİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Meharetli, bacarıqlı, qa-biliyyetli, işini ela bilen, usta. Mahir çalğıçı. Mahir rəssam.
[Ağa Kerim:] Axır eşitdim ki, qardaşın arvadına vəkil olubdur, onun tə-rəfindən mürafiəyə duracaq. Belə işlərdə o çox mahirdir. M.F.Axundzade. Can usta, mahir usta, gərək işin iş olsun; çıraqban göylər kimi eyvanın geniş olsun. M.Müşfiq.

MAHİR : Turkish Turkish

ecerikli, usta

MAHİR : Turkish Risale

Becerikli, hünerli, san'atkâr

MAHİR : Ottoman Turkish

Becerikli, hünerli, san'atkâr

MÂHİR : Ottoman Turkish

maharetli, becerikli

MAHİR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Maharetli, Hünerli, Elinden İş Gelir, Becerikli

MAHİR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli

MAHİR : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli

MAHİR : Turkish German

erfahren, fähig, findig, geschickt