Multilingual Turkish Dictionary

MAHNI

MAHNI : Arin Turkish Etimology Dictionary

mani. bağnı. bağlama. türkü. aydım. türkü söyləmək. aydım aytmaq. xalq aytιmlarι.
ürəyi aparan, qayuq dərdli, sızqın mahnı: buday

MAHNI : Turuz Farsca - Türkce

aytım

MAHNI : Turuz Farsca - Türkce

sağrı > şarkı. əzgi

MAHNI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Neğme, hava, şerqi. Mahnı oxu-maq.
Sovqat gətirər quşlar; Sizə gözəl mah-nılar. A.Sehhet. [Vaqif:] Qapıçı, qapıçı, ça-ğır gedəni! Oğul! Lap oyatdı o mahnı məni. S.Vurğun. □ Mahnı demək (oxumaq)
sesle neğme oxumaq. çobanlar düdük çalar, mahnı oxuyar, dadlı-dadlı söhbət edərdilər. A.Şaiq. Ətrafda quşlar batıb gedən günəşə son mahnılarını oxuyurdular. S.Rehman.

MAHNI : Turuz Dictionary

qayda. bir dolac, kök üzərə hörülüb bəslənən, düzənlənən hava, bəsdə. ahəng. türkü.
yığın quruldu qaydalar çəkildi. (çəkildi: oxundu).
şarkı, türkü, mahnı söyləmədə yarışmaq:. oxuşmaq

MAHNI : Turuz Dictionary

qoşan. qoşuq. türkü. yır.
bayan yırlar: şad mahnılar.
toy günləri qoşanlarım yanğılar.
söylənməyir qoşanlar, ündən düşmüş qopçurum..¶-əzgi, nəğmə, şarkı, mahnı, təranə oxumaq, söyləmək: ayışmaq. aytışmaq..¶-mahnı (oxuma, şarkı) sözləri: sağın.¶
sözlü mahnı: aytır. surud

MAHNI : Turuz Dictionary


aytım.
yırqa. türkü.
yırqa deyər yuxladar, balam deyər oğşadar, incə yerin tuşladar, uf deməyə verməz aman bu dünya. (uf deməyə: of deməyə)

MAHNI : Turuz Dictionary

aytım

MAHNI : Turuz Dictionary

qayda. bir dolac, kök üzərə hörülüb bəslənən, düzənlənən hava, bəsdə. ahəng. türkü.
yığın quruldu qaydalar çəkildi. (çəkildi: oxundu).
şarkı, türkü, mahnı söyləmədə yarışmaq:. oxuşmaq

MAHNI : Turuz Dictionary

qoşan. qoşuq. türkü. yır.
bayan yırlar: şad mahnılar.
toy günləri qoşanlarım yanğılar.
söylənməyir qoşanlar, ündən düşmüş qopçurum..¶-əzgi, nəğmə, şarkı, mahnı, təranə oxumaq, söyləmək: ayışmaq. aytışmaq..¶-mahnı (oxuma, şarkı) sözləri: sağın.¶
sözlü mahnı: aytır. surud

MAHNI : Turuz Dictionary


aytım.
yırqa. türkü.
yırqa deyər yuxladar, balam deyər oğşadar, incə yerin tuşladar, uf deməyə verməz aman bu dünya. (uf deməyə: of deməyə)

MAHNI : Turuz Dictionary

aytım

MAHNI : Azerbaijani English Dictionary

i. song; xalq mahnı sı popular song, folk song; şən mahnı carol; mahnı oxumaq to sing* a song; mahnı qoşmaq 1] [sözlərini yazmaq] to write* verses; 2] [musiqisini yazmaq] to compose a song

MAHNI : Az Turkish Farsi

ترانه
نغمه
تصنیف
آواز