Multilingual Turkish Dictionary

NASUS

NASUS : Turuz Farsca - Türkce

fısqırıc

NASUS : Turuz Farsca - Türkce

püsgürtmə, fışqırtma, püfləmə ayqıtı

NASUS : Turuz Farsca - Türkce

püsgürüc

NASUS : Turuz Farsca - Türkce

tulmbalı olub, yellənərək yel, toz, suyuğ nərsə səpmə aracı

NASUS : Turuz Farsca - Türkce

körük (< kövrük). sorquç

NASUS : Az Turkish Farsi

ا.[رو. Насос]تلمبه

NASUS : Turkish Risale

(Bak: Nass)

NASUS : Ottoman Turkish

(Bak: Nass)

NASUS : English Turkish Medicals

(Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım)