Multilingual Turkish Dictionary

NAXIŞLAMAQ

NAXIŞLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yanğlamaq:əks etdirmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əzəkləmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əzəmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

donatlamaq

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

işləmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oyuvlamaq

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

süsləmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

donatmaq donamaq.təzyinləmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

saymalamaq işləmək

NAXİŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sirkəvləmək sırkavlamaq.xəsdələnmək.
yaxar yaxmaz yeyib sirkəvlədi (sırkavladı: xəsdələndi).
(yaxar yaxmaz. dəğər dəğməz. yarar yarmaz)

NAXIŞLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Cürbecür rengler, bo-
yalar, saplar ve s. ile şeylerin üzerine naxış salmaq, naxış vurmaq. Evin divarlarını na-xışlamaq. Köynəyin yaxasını naxışlamaq.
Yaylıq, səni yar işlədi; Ətrafını naxışladı.. Aşıq Kerem.
Hekk etmek, qazımaq (ağacda, daşda, qabın üzerinde).
.Qabları naxışlamaq, bəzə-mək qoca bağbanın böyük qardaşı İbrahim Tahirin peşəsi idi. S.Rehimov.

NAXIŞLAMAQ : Turuz Dictionary

oyuqlamaq. süsləmək. bəzəmək. işləmək

NAXIŞLAMAQ : Turuz Dictionary

oyuqlamaq. süsləmək. bəzəmək. işləmək

NAXIŞLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to pattern [d.]; to decorate [d.]; [daşı, ağacı və s.] to carve [d.]

NAXIŞLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.نقش کردن. نگار زدن. حک زدن