Multilingual Turkish Dictionary

NEED

NEED : Turkish Risale

Belâ, musibet. Zahmet, meşakkat

NEED : Ottoman Turkish

Belâ, musibet. Zahmet, meşakkat

NEED : English Azerbaijani Turkish

n. 1] ehtiyac, tələbat, lüzum; be in need [of] ehtiyacı olmaq, lazım olmaq [nəyəsə] 2] kasıblıq, yoxsulluq
v. 1] məcbur olmaq, borclu olmaq; I need not have done it mən bunu etməyə borclu deyildim; bunu etmək, mənimçün ehtiyac deyildi 2] zərurət, ehtiyac duymaq, lazımdır, gərəkdir; if need be əgər lazımdırsa; need you leave now? siz artıq çıxıb getməlisiniz? he needs a haircut o gərəg saçını vurdursun

NEED : English Turkish

n. ihtiyaç, gereksinim, gerek, lüzum, yoksulluk, muhtaçlık

NEED : English Turkish

v. ihtiyacı olmak, muhtaç olmak, gerekmek

NEED : English Turkish military

GEREKSİNME, İHTİYAÇ:

NEED : English Turkish Engineering

V.GEREKSİN:N.GEREKSİNİM

NEED : English Turkish Redhouse

neednid isim
gereksinim, gereksinme, ihtiyaç; gerek, gereklik, gereklilik, lüzum: a need for money para gereksinimi. There's no need to hurry. Acele etmeye gerek yok.
yoksulluk. fiil
e ihtiyacı olmak,
i gereksemek,
e muhtaç olmak; gerekmek, gerekli olmak: I need a better computer. Daha iyi bir bilgisayara ihtiyacım var.
istemek, gerektirmek: That plant needs water. O bitki su ister. This work needs time. Bu iş zaman gerektiriyor