Multilingual Turkish Dictionary

R

R : Arin Turkish Etimology Dictionary

qurşaq: ( r < >. ) quşaq

R : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasının iyirmi dördüncü herfi. b ax er.

R : Turuz Dictionary

(r) biçiynin yer dəğişməsi. ibrik (irbiq) < evrik ervik (< evirmək)
kirpik kiprik.
kirpi kipri. kirbit kibrit. orbuq obruq (qaya yarıqları).
körpü köprü.
avrat arvad.
göstərmek görsətmeq

R : Turuz Dictionary

(r) biçiynin yer dəğişməsi. ibrik (irbiq) < evrik ervik (< evirmək)
kirpik kiprik.
kirpi kipri. kirbit kibrit. orbuq obruq (qaya yarıqları).
körpü köprü.
avrat arvad.
göstərmek görsətmeq

R : Az Turkish Farsi

ر
یکی از حروف صامت زبان ترکی آزربایجانی است که جزء حروف صامت طنین دار ، پیشین کامی و شبه صامت گروه بندی می شود
هیچ واژه ی ترکی با این حرف آغاز نمی شود

R : English Turkish Redhouse

R, rar isim R, İngiliz alfabesinin on sekizinci harfi