Multilingual Turkish Dictionary

RACE

RACE : Turuz Farsca - Türkce

aid

RACE : Turuz Farsca - Türkce

aralı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

asılı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

atalı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

atılı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

atıt

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağdalı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağımlı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağıt

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağlantılı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağlı olan

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağlı
gəlinə görək, race nərsələr: gəlinət. gəliyət. gəlinlik.
kimə bağıt danışırsız

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ağlı
siz üzərə qonuşma açıldı.
bu iş üzrə çalışın

RACE : Turuz Farsca - Türkce

çəkgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

çəkgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

çəkili

RACE : Turuz Farsca - Türkce

çəkişgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

daşıc

RACE : Turuz Farsca - Türkce

daşıcı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

daşıyan

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dayir

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğik

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğir

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli mərbut

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəğrə

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dəxl

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dərək

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dərəkli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dərəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dərik

RACE : Turuz Farsca - Türkce

dərik

RACE : Turuz Farsca - Türkce

düz

RACE : Turuz Farsca - Türkce

düzgün

RACE : Turuz Farsca - Türkce

əkli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

gəlir

RACE : Turuz Farsca - Türkce

görə

RACE : Turuz Farsca - Türkce

görək

RACE : Turuz Farsca - Türkce

görəvli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

iləkli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

iləli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilətli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilgəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilgişli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilintili mərbut.
sizə ilgili nərsə var alın.
sənə ilişik değil.
bu kimə ilişik.
ilişiksiz işlərə qarışma.
orası mənə ilişikdir.
əlidən vəliyə nə ilişik.
bu konuya ilişik kitablar

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilişgili

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilişgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilişik əlaqəli. əlaqədar. münasibətli. mənsub. intisab olmuş. irtibatlı. mərbut.dayir. mütəəlliq. vəzifəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilişli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

ilnəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

iltəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

işgili

RACE : Turuz Farsca - Türkce

işligil

RACE : Turuz Farsca - Türkce

işlik

RACE : Turuz Farsca - Türkce

kipəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

kipli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

qaplı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

RACE : Turuz Farsca - Türkce

qatlı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

qatnaşlı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

sevgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

sevgin

RACE : Turuz Farsca - Türkce

taxılı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

turağ dörəğ. barağ. barə. sarağ. murid.
bu törəğdə nə bilirsiz. bu dörəğdə nə bilirsiz. bu barağda nə bilirsiz. bu nə bilirsiz. bu sarağda nə bilirsiz. bu nə muriddə bilirsiz

RACE : Turuz Farsca - Türkce

tutarlı

RACE : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşlu

RACE : Turuz Farsca - Türkce

tutşunuşlu

RACE : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu

RACE : Turuz Farsca - Türkce

üzər

RACE : Turuz Farsca - Türkce

yan mərbut dayir. irtibatlı ayid. əlaqədar. ələqəli. əlaqəli. nisbəti olan. nisbətli. münasibətli. vəzifəli

RACE : Turuz Farsca - Türkce

yerli

RACE : English Azerbaijani Turkish

I. 1] irq 2] qəbilə, nəsil II.
n. 1] sür’ət yarışı 2] iti axın [çayın və s.]
v. 1] sür;ət yarışına çıxmaq 2] at yarışında iştirak etmək 3] şütümək, sür;ətlə ötüb keçmək; race an engine böş-boşuna, səmərəsiz işləmək [mühərrik];

RACE : English Turkish Redhouse

acereys isim
yarış, koşu.
akıntı. fiil
yarışmak; yarıştırmak.
hızlı gitmek; koşmak.
(atı) dörtnala koşturmak; (aracı) hızlı sürmek.
(avaradaki moturu) hızlı çalıştırmak.
(beyin, kalp) çok hızlı çalışmak

RACÉ : French Turkish

"soylu, soydan; kibar"