Multilingual Turkish Dictionary

RADİÄL

RADİÄL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat.] Radius istiqametinde yer-leşen. Radial simmetriya.

RADIAL : English Azerbaijani Turkish

1] şüa [enerjisi və s.] 2] şüalı, şüalanan

RADIAL : English Turkish Redhouse

a.di.alrey'diyıl sıfat radyal, ışınsal

RADIAL : German Turkish

l. math., phys. sua (isin, vektör) ile Hgili; i^inh, suat, vektörel
an. önkol kemigine müteallik; (küberevi)
techn. radiyal