Multilingual Turkish Dictionary

RAHAT

RAHAT : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
comfortable, easy; rahat kreslo comfortable / cosy arm-chair; rahat otaq cosy room;
quiet, calm [kam] tranquil; placid; serene; rahat buraxmaq to leave* smb. alone / in peace; rahat etmək to calm [kam] [d.], to quiet[d.], to soothe [d.], rahat durmaq / oturmaq to act oneself quiet / calm, to behave quiet, to calm; rahat olmaq to calm / to quiet / to settle down; to rest II. z. quietly, calmly [ˌkamlɪ], easily; cosily; özünü rahat hiss etmək to be* easy in one;s mind; to feel* cosy; bir kəsi rahat buraxmamaq to give* smb. no rest, to let* smb. have no peace

RAHAT : Az Turkish Farsi

: (ع) راحت، آسوده

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

açğın

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

ağırbaşlı

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

axlağ

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

axlat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

amır yamır (yapır). huzur. dinc. aram

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

asan

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

asat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dinc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dinc konfort

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dinc təkin. yomır. yapır. barış. huzur. sakin. uysal.
alışqan qol (əl) təkin durmaz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dinəli

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dingin

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dinic tınıc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dinli

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

diş
dinc, rahat qoymamaq: qınamaq. qıynamaq.
yurd duyqusu məni qıynar.
az qıynayın: az rahatsız edin

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

dözümlü

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

durqun

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

əriç

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

ərik

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

ərim

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

ərip

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

əris > aram

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

əsintisiz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

genəz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gəmiksiz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gənəz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gürə

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gürəc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gürəcin

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gürək

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gürəli

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

gürəvin

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

güvə

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

güvəc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

güvəcin

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

güvək

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

güvəli

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

hasat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

içgin xudumani.
içgin qalın: rahat olun.
çox içgin oturub danışdılar

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

incağ incal

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

incağlı incalı

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

incalıqlı dincalıqlı. dincəlikli. sakin.
incalıqlı oturğıc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

işgilsiz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

köşək onat. dinc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

köşək onat. dinc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qanı soyuq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qığırdaq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qılat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qılatlı

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qızqın olmayan

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qolay
baylıq qazan elivə, bilməm demək çox qolay. (çox qolay: çox rahat. çox pis, alçaq).
çox qolay, hasat, rahat: qopqolay

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qonquş

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qonuş

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qoyluş

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qoytun

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

qoyuş

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

on (onğ). onğay. qonğay. qolay. asan.
on iş

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

onğ
tapmaq qın, itirmək onğ. (qın: çətin)

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

oturaqlı

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sağday

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

saya
saya oturağ, çatul: rahat səndəl

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sayaq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sərik

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sərin

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

silik
suvuq iş

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sinis

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sıvıq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sıyaq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sıyap

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

soytun

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

sümüksüz

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

təkiş təkşi. (< dənğ). dinc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

tınım hizur. huzur. tınıc. diniş. dinic.
tanışlı tınışlı.
tınım yox: rahatlıq yox

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

toxdanlıq asayişli. rifahlı

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

toxdayın

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

us səhl

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

uyma

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

uysal

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yağlağ

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yağlağ

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yağlat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yağlat axlat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yağlat
gənəzmi: gənnəzmi: qolaymı.
gənəz değil.
genəz olsaydı hammı qılırdı.
genəz sandın

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yağlat hasat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yapay əl verişli. qolay

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yapsar

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yaraqat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yarqat

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yasna

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yasut asudə. < yastaq. yasta. dinc. dincil. arın

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yayıq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yayıq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yey dinc

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yoğ
yoğ iş.
yoğ yol.
yoğuna bax

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yola (durum. davranış).
yola iş: işləməyə qolay olan

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yorğa
yorğa yaşam.
yor yor, sallana sallana, rahat rahat yerimək: yorğanmaq

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yoş yoğuş. yoğşuq (yoğrulmuş). dinc.
yoş yaşam: dinc yaşam

RAHAT : Turuz Farsca - Türkce

yoşaq qolay.
yoşaq gəlsin

RAHAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [ər.]
Əziyyetsiz, eziyyet vermeyen, narahat etmeyen. Yarım saata qədər yenə rahat uçuruq. M.Ibrahimov. Maşın təzə olduğundan çox rahat idi. Ə.Veliyev. □ Rahat durmaq
nadinclik etmemek, sakit durmaq, el-qol açmamaq. Azanda div çöldə qalan çocuqları boğazlar; Tanrı bilməz, rahat durmaz insanları yeyər-miş... A.İldırım. Rahat etmək- bax rahat-lamaq. Qərib üçün xacə yer salıb, otaqların birində onu rahat etdi. "Aşıq Qerib". [Nureddini]
. gecə qulluqçu rahat edəndə anası yadına düşüb, təzədən ağlamağa başladı. S.S.Axundov. Rahat qoymamaq
incitmek, eziyyet vermek, narahat etmek, dinc qoymamaq, sakit qoymamaq. Ən gözəl bir nəğməni; Durub dinləyəndə mən; Ya-dıma düşürsən sən; Rahat qoymursan məni!
Ə.Cavad. Rahat olmaq
bax rahatlan-maq. [Yaver Medineye:] Hə, indi rahat ol-dunmu, mənim əzizim?
deyib soruşdu. M.İbrahimov. Cavad gülümsündü, Aslanı göstərərək dedi:
Aslana yaxşı baxsan, mənim də ürəyim rahat olar. Ə.Veliyev.
Qayğısız, derdsiz, derdsiz-qemsiz;
sakit, asude. Rahat yaşamaq.
Rahat nəfəs
çəkə bilmir uyquda; San qatilin görür dur-
muş pusquda. A.Sehhet. [Mirzağa] yalnız
evlənməklə öz həyatını müəyyən bir şəklə
sala bilər, onun sayəsində asudə, rahat bir
həyat sürə bilərdi. S.Hüseyn.
Gen, gen-bol, narahat etmeyen. Rahat
paltar.
rahat-rahat zərf Rahatcasına, rahatlıqla, narahat olmadan, sakit-sakit. Qalın paltolu adamlar rahat-rahat küçələrdən keçirdilər. A.Şaiq. Yerinə girən kimi dərin yuxuya get-miş Aşıq Calal rahat-rahat nəfəs alırdı. Ə.Memmedxanlı.

RAHAT : Turkish Risale

Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih. * Dinlenmek. * El ayası

RAHAT : Ottoman Turkish

Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih. * Dinlenmek. * El ayası

RAHAT : Ottoman Turkish

sıkıntısız, üzüntüsüzlük

RAHAT : Turkish German

gemütlich, behaglich, bequem

RAHAT : Turkish French

tranquille, confortable, aisé/e, calme, commode, dégagé/e, libre, reposé/e