Multilingual Turkish Dictionary

RANGE

RANGE : English Azerbaijani Turkish

I.
n. 1] silsilə, sıra, cərgə [dağların] 2] hərb. uzaqvurma qabiliyyəti, əl çatma, mümkünlük 3] hədd, sərhəd, vüs;ət, genişlik, genişlənmə sahəsi 4] poliqon [hərbi tə;lim meydanı]
v. 1] yerləşdirmək, düzmək, sıralamaq 2] enib-qalxmaq [qiymətlər və s.] 3] hərb. hədəfəcən olan məsafəni müəyyən etmək II. mətbəx plitəsi

RANGE : English Turkish Redhouse

angereync isim
alan, saha.
mera, otlak.
(bitki veya hayvanın doğal olarak yetiştiği) alan/alanlar.
sıra, dizi.
erim, menzil.
(yemek pişirmeye yarayan üstü ocaklı) fırın; kuzine, kuzina.
_istatistik_ dağılım

RANGE : German Turkish

yaramaz, hayiaz, yumurcak (cocuk); seytan cekici; ele avuca si^maz