Multilingual Turkish Dictionary

SAKİN

SAKİN : Azerbaijani English Dictionary

i. inhabitant, resident, dweller; şəhər sakini townsman*, [qadın] townswoman*, towndweller, townsfolk; kənd sakini countryman*, [qadın] country woman*, villager, countryfolk

SAKIN : Az Turkish Farsi

: (ع)
ساكن، مقيم.
ساكت، آرام، بي حركت

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ağır başlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ağırbaşlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ağırın yavaş.
ağırın hava.
ağırın ağırın danışıq gedir

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

axımsız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

axsaq həlim. təmkinli. vüqarlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

aram

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

asda

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

atağsız təhlükəsiz.
bu silliyi saxlamaq gərək.
sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

arın yerləşik

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

asnığ dingin

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

atlıq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ənizsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ərkişən

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

uzdaş

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

cansız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

çökən çökgən. çökgün. yerli. oturan. durğun. müqim

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

çökük

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

daşbuz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayanan

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayanışlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayanqan

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayınımlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayınışlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayınqan

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dayışqan

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

daynaqlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dəngəli

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dənik aram

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dinc

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dingin

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dirəng < duranğ (< durmaq)

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dirəşgən

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dişi

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

donyağı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dölək

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

dözümlü

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

durar qalan.
qəhbənin durar evi, durar könlü olmaz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

duraşqan

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

durğun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

durqun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

durqun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

durqun durar. dənik.
durqun olan toxac görməz, yeriməyən yıxılmaq. (toxac:
tatalış. istikak.
bərxud. təsadüm)

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

düzənli sabit. subatkar. subatlı. qərarlı. istiqrarlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

edgisiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

edilgin

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

edinlənən

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

eyləmsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

əğimsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

əriç

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ərik

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ərim

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ərip

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

əris > aram

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

əsintisiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

gündəm

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ilgisiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

incalıqlı dincalıqlı. dincəlikli. rahat.
incalıqlı oturğıc

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

istəksiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

kovasız meyilsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

kölgirsiv

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qanı soyuq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qarqaşasız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qayğısız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qayrılqın

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qılınqın

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qımıltısız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qırt

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qızqın olmayan

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

qoytun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

quru

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

maraqsız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oranclı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oranlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oturağ

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oturaqlı

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oturğan müqim

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oturuq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oturumlu məskən salmış.
bu yerlərin oturumlusu kimlər olmuş

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ölgün

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ölmüş

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ölü (silik. dingin. savsak. savruğ. ruhsuz)

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ölük

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ölümcül

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ölümsü

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

əhsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sağın

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

salqın huzurlu.
salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq. şən huzurlu.
salqın kişi: aram adam

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sərin

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sərt

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

səssiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

silgik

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

silik

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

silli

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sillik

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sıyap

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

soğqun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

soğuq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

soluq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

soyqun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

soytun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sürəkli

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sürəli

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sürənc

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sürənğ

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sürətli

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

sürətsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

təpgilənən

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

təpgisiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

təpgisiz həyəcansız. hərəkətsiz.qeydsiz. xunsa.pəsiv. tərsirə açıq olan.əlaqəsiz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

tirəşgən

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

toqtun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

turqun durqun

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

tutumsuz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

uysal

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

uyuşuq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

üstgəşən

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yanğsız

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yapsar

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yatışmış

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yatqın

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yatuq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yavaşaq

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yomır yapır. barış. huzur. rahat. uysal

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yumğun yamğın. (yumulu, durqun, qımıldamayan). dinc. aram.
yumğun dalay: durqun dəniz

SAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yumşaq

SAKİN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bir yerde yurd salıb yaşa-yan, hemin yerin ehalisinden olan; oturan, oturucu. Mingəçevir şəhərinin sakinləri. Yeni qəsəbənin sakinləri.
Müxtəsər, biz hər iki-miz Danabaş kəndinin sakiniyik. C.Memmed-quluzade. Aulun sakinlərindən heç biri ləkəli namusla yaşamaq istəmədi. M.Hüseyn. // Ya-şayan, yerleşen. Binanın sakinləri. Mehman-xananın sakinləri.
Uç ildir ki, [evin] sakin-ləri bir qoca qarı, bir də onun nəvəsi balaca Svetlanadır. Ə.Memmedxanlı. Bütün ev sa-kinləri ya qonaqlar bu darvazadan qəsəbəyə çıxırdılar. Ə.Əbülhesen. □ Sakin etmək (eləmək)
yerleşdirmek, mesken saldırmaq, oturtmaq. Hacı həyətdə olan kiçik daxmanı Aslana verdi ki, orada o öz qardaş və bacı-sını sakin eləsin. C.Cabbarlı. Sakin olmaq
bir yerde (evde ve s.-de) yerleşmek, yaşa-mağa başlamaq, mesken salmaq. Görürəm mən dünən gecə yuxuda; Yenə də sakin ol-muşam Bakıda. M.Ə.Sabir. [Qonça:] Mənim sakin olduğum evin yaxınlığına bir daha dolaşmayın. S.Hüseyn.
Sakit, sessiz, hereketsiz. Sakin küçələr [Midhete] geniş göründü, əsir şəhər hürr və məsrur idi. çemenzeminli. Yorğun maral kimi sakin baxışlar; Bir öpüşdən daha kəskin ba-xışlar; Səndə nələryoxdur, nələr, ah, nələr... M.Müşfiq. □ Sakin olmaq
sakitleşmek, rahatlanmaq. Dağlarda əkin olmaz; Heç kəs mən təkin olmaz; Sən yanıma gəlməsən; Urə-yim sakin olmaz. (Bayatı).
Əreb elifbasında: herekesiz, herekesi olmayan, hereke ile oxunmayan. Sakin hərf.
- Habelə sakin "nun"dan (u) ibarət olan tənvinlər də yazıda qeyd olunmalıdır. M.F.Axundzade.

SAKİN : Turkish Turkish

durgun, dingin: sakin bir deniz

SAKİN : Turkish Turkish

sessiz

SAKİN : Turkish Turkish

kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen

SAKİN : Turkish Turkish

huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş

SAKİN : Turkish Turkish

ir yerde oturan

SAKİN : Turkish Turkish

(bir yerde) oturan kimse, °sekene

SAKIN : Turkish Turkish

yapmaktan çekin, çekinin, °zinhar

SAKIN : Turkish Turkish

korkulacak bir durum olmasın

SAKİN : Turkish Risale

Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı. * Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf

SAKİN : Ottoman Turkish

Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı. * Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf

SÂKİN : Ottoman Turkish

hareketsiz

SAKİN : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
hareketsiz olan, oynamayan.
uslu kendi halinde yavaş.
bir yerde yerleşen, oturan

SAKİN : Turkish English

n. resident, local, inhabitant, inmate, tenant, citizen, dweller, habitant, indweller, in repose

SAKIN : Turkish French

prenez garde, attention!, gare!, alerte!