Multilingual Turkish Dictionary

SALAMI

SALAMI : Arin Turkish Etimology Dictionary

(əkədi) kamil. sağ. ziyansız

SALAMI : Arin Turkish Etimology Dictionary

artış. yartış. süyt. sud. girdəc. nəf;. ribh. bəhrə. fayız

SALAMİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoyaş. qoyşat. qozlay. fayiz. bəhrə.
yüzə on qoyaşla para verir.
bu il qoyaşlar artmış

SALAMI : Turuz Dictionary

tamsıq. riba

SALAMI : Turuz Dictionary

günlü. bəhrəli, nuzullu pul

SALAMİ : Turuz Dictionary

tut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. riba. ribh. nuzul

SALAMI : Turuz Dictionary

tamsıq. riba

SALAMI : Turuz Dictionary

günlü. bəhrəli, nuzullu pul

SALAMİ : Turuz Dictionary

tut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. riba. ribh. nuzul

SALAMI : English Turkish Redhouse

sa.la.misıla'mi isim salam