Multilingual Turkish Dictionary

TABUT

TABUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

çoxur. ocaq. kürə. qorluq. təndir.
ailə. soy. ev. otaq.
yurd. yuva. yer. qonut. qurum.
dərnək. birlik. cəmiyyət.
yumurta sandığı.
salaca. atağac.
qabırcaq. qabqırcaq. sandıq. ükək.
qolla

TABUT : Turuz Farsca - Türkce

avsa (< av). qapqat. qapırcaq

TABUT : Turuz Farsca - Türkce

qabırcaq
ölkə var ölülərin qabırcaqla qabıra (qəbirə) gömüllər

TABUT : Turuz Farsca - Türkce

qapırcaq

TABUT : Turuz Farsca - Türkce

salaca

TABUT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Cenazeni qoymaq üçün iri qutu. Mehralı bəyin tabutunu xanlıq imarə-tinin bağına qoymuşdular. çemenzeminli. Zəfər bayraqlarını başı üstündə tutun; O şə-fəqli, o nurlu, o işıqlı tabutun. Ə.Cemil.

TABUT : Turuz Dictionary

basket (bükset) kist. sarq. qapırsa.
təpəngi. təpənək

TABUT : Turuz Dictionary

qaput. saltuq. qapırcaq. ölünü sinə dək daşıtan qutu.
kimin beşik arar, kimin saltuq

TABUT : Turuz Dictionary

basket (bükset) kist. sarq. qapırsa.
təpəngi. təpənək

TABUT : Turuz Dictionary

qaput. saltuq. qapırcaq. ölünü sinə dək daşıtan qutu.
kimin beşik arar, kimin saltuq

TABUT : Turkish Risale

(C.: Tevâbit) Sandık. * Ölü nakline mahsus sandık. * Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll. * Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık. * Su kovası

TABUT : Ottoman Turkish

(C.: Tevâbit) Sandık. * Ölü nakline mahsus sandık. * Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll. * Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık. * Su kovası

TÂBUT : Ottoman Turkish

ölü konan sandık

TABUT : Turkish English

n. coffin, casket

TABUT : Turkish French

cercueil [le], bière [la]