Multilingual Turkish Dictionary

TALİB

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

alan

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

alğçi

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

alıcı

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

alquçi

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

aluvçu

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

asağlı asağay. istəkli. diləkli

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

diləgən istəgən. dovtələb. amator. könüllü.
sevgisiz könül üşəgən olur, sevgiyə dolu diləgən. (üşəgən: çəkingən)

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

dilənli

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

doğrun

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

isilgən dovtələb

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

istəkli

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

qıcılı

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

qıflı

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

qılvı

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

qıvlı

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

oxucu

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

oxur tələbə. yontuq. yonluğ. şayırd. oxucu. oxuyan. məhəssil. təhsil edən

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

sormaqçı

TALİB : Turuz Farsca - Türkce

susuq susamış. istəkli.
sapıq susuq yılqın olur amacı, tapın susuq bulaq olur tapacı. (yılqın: ılqın. sərab). (tapın: mömün). (tapacı: məbudu)

TALIB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas.
İsteyen, birine ev-lenmek isteyen oğlan, kişi ve ya birine ere getmek isteyen qız, qadın. [Platon:] Ilk talib Xumar için hər kim; Hər kim olmuş olursa, rədd etməm. H.Cavid. □ Talib olmaq
iste-mek, evlenmek ve ya ere getmek istemek. Qız hər necə olsa yarə talib; Əlbəttə, gərək həyası qalib. Füzuli.
Meyil eden, isteyen, hevesinde olan, arzusunda olan. Mən nəinki bircə tuta, bəlkə də meyvəcatın heç birinə o qədər talib deyi-ləm. C.Memmedquluzade. Mən nura fəqət ta-libəm, atəş nəmə lazım. H.Cavid.

TALIB : Turuz Dictionary


durmuşun azıb keçmişə dalıb, amac itirib düz yolun azıb.
keçmişə dalıb, indivi yadma, uzağı güdüb, indidən qalma

TALIB : Turuz Dictionary


durmuşun azıb keçmişə dalıb, amac itirib düz yolun azıb.
keçmişə dalıb, indivi yadma, uzağı güdüb, indidən qalma

TALİB : Turkish Risale

(C.: Tulleb-Tullâb-Talebe) İsteyen, istekli. * Talebe, öğrenci

TALİB : Ottoman Turkish

(C.: Tulleb-Tullâb-Talebe) İsteyen, istekli. * Talebe, öğrenci

TÂLİB : Ottoman Turkish

isteyen, istekli

TALİB : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Talep Eden Arayan, İsteyen; İstekli. Alıcı Müşteri. Talebe, Öğrenci

TALİB : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Talep eden arayan, isteyen; istekli. Alıcı müşteri. Talebe, öğrenci

TALİB : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
talep eden arayan, isteyen; istekli.
alıcı müşteri.
medrese talebesi, talebe.
türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır

TALİB : Turkish Turkish Hukuk

(Erkek) öğrenci