Multilingual Turkish Dictionary

UCUR

UCUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçur.
çağında. vaxtında. uğur. bərəkət. falın rast gəlməsi.
uçru. son vaxlar.
devir. dönəm.
uğur. qaraçuxalıq. bəxt. fürsət. tapuş.
uğur. acar. ahar (acar: iti. şüv. zuğ. şüt).
mürşid. şeyx

UÇUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

gün uçur: gün uçar: gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. günendi. günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gümün. gömün. batı. qurub. ğurub

UÇUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucur. ( < uc. uç).
açarı. uçurı. uçra. haçar. anlam.
bağana. bahana.
devir. dönəm.
mürşid. şeyx.
güd. zaman. vaxıt. xəbər. yanıt. {uçurmaq: xəbər vermək}.
uçursuz qalmaq.
uçur yok: xəbər yok.
uçursuz yok olmaq: xəbərsiz gedmək.
casut. casus. xəbərçi.
iztirab

UCUR : Turuz Dictionary

ucğur.
başarı. məharət.
doruq. üstüc. zirvə. qullə.
son. xatimə. aqibət. ərək. fərcam.
burun.
amac.
ovc. əla dərəcə

UCUR : Turuz Dictionary

kofluq. qaraçux. qırıq. qırıs. qopuq. qıv. qıy. tapuş. uğur. göz. koz. koful. koğluq. koğul. kovluq. kovul. qoğuq. qaçaq. baqara. bağara. olum. olcum. bolcum. süzcə. sürcə. (əlik: ələ düşmüş). çalım. aça. haça. açıqlıq. açılıq. boşluq. girəvə (.
bir girəvə güdür). giriz. girizmə. girvə. kəsəmən. kəsmən (.
kəsmənini bulursam alırım). imkan. fürsət. macal. məcal. imkan. opurtünitə. məfərr

UCUR : Turuz Dictionary

dəlil. səbəb. illət. mocib. əngizə. hədəf.
ucur uçur: illət mə'lul

UÇUR : Turuz Dictionary

ara. çatığ. tənəffüs.
sınaş. sınağ. istirahət.
fürsət. macal.
uçur yox.
uçuğ. uç. ruh.
uçuğun çıxarmaq: içləmək.
uçoğu pozuq: içi xərab.
uçuğ. uç. nərsənin qıssası, xulasəsi.
sözün uçuru.
uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum ed.
uğur uçur: yaxcı pis. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. mutuq kötük.
birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna

UÇUR : Turuz Dictionary


ötün ötür dağlar ərir, bağlar çürür, yeri batır, suyu uçur. (ötün ötür: zaman keçir)

UÇUR : Turuz Dictionary

{(# atur. atuz. utur:
uca, hündür yer.
təpə. qalağ.
çöldə yer yer daş qum aturları görünürdü.
atuz dağ: ulu dağ}

UÇUR : Turuz Dictionary

mə'lul.
ucur uçur: illət mə'lul.
bahana. üzr.
zaman.
bu uçurda: bu zamanda.
söz gəldi uçuruna: söz gəldi zamanına.
ölüm. fovt. movt

UÇUR : Turuz Dictionary

-arı bal qoyub pətəkdən uçur, bal yeyən yox, qab yalıyan tutulur

UCUR : Turuz Dictionary

ucğur.
başarı. məharət.
doruq. üstüc. zirvə. qullə.
son. xatimə. aqibət. ərək. fərcam.
burun.
amac.
ovc. əla dərəcə

UCUR : Turuz Dictionary

kofluq. qaraçux. qırıq. qırıs. qopuq. qıv. qıy. tapuş. uğur. göz. koz. koful. koğluq. koğul. kovluq. kovul. qoğuq. qaçaq. baqara. bağara. olum. olcum. bolcum. süzcə. sürcə. (əlik: ələ düşmüş). çalım. aça. haça. açıqlıq. açılıq. boşluq. girəvə (.
bir girəvə güdür). giriz. girizmə. girvə. kəsəmən. kəsmən (.
kəsmənini bulursam alırım). imkan. fürsət. macal. məcal. imkan. opurtünitə. məfərr

UCUR : Turuz Dictionary

dəlil. səbəb. illət. mocib. əngizə. hədəf.
ucur uçur: illət mə'lul

UÇUR : Turuz Dictionary

ara. çatığ. tənəffüs.
sınaş. sınağ. istirahət.
fürsət. macal.
uçur yox.
uçuğ. uç. ruh.
uçuğun çıxarmaq: içləmək.
uçoğu pozuq: içi xərab.
uçuğ. uç. nərsənin qıssası, xulasəsi.
sözün uçuru.
uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum ed.
uğur uçur: yaxcı pis. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. mutuq kötük.
birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna

UÇUR : Turuz Dictionary


ötün ötür dağlar ərir, bağlar çürür, yeri batır, suyu uçur. (ötün ötür: zaman keçir)

UÇUR : Turuz Dictionary

{(# atur. atuz. utur:
uca, hündür yer.
təpə. qalağ.
çöldə yer yer daş qum aturları görünürdü.
atuz dağ: ulu dağ}

UÇUR : Turuz Dictionary

mə'lul.
ucur uçur: illət mə'lul.
bahana. üzr.
zaman.
bu uçurda: bu zamanda.
söz gəldi uçuruna: söz gəldi zamanına.
ölüm. fovt. movt

UÇUR : Turuz Dictionary

-arı bal qoyub pətəkdən uçur, bal yeyən yox, qab yalıyan tutulur

ÜCUR : Turkish Risale

(Ecir. C.) Ecirler, sevablar

ÜCUR : Ottoman Turkish

(Ecir. C.) Ecirler, sevablar

UÇUR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Vakit, An, Fırsat. Mevsim

UÇUR : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
vakit, an, fırsat.
mevsim