Multilingual Turkish Dictionary

XAMLIQ

XAMLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

görməmişlik. qabaqlıq. naşılıq.
xamlığın atmaq: yaravlatmaq. alışdırmaq. idman yaptırmaq. vərziş vermək. uyuşuqlatmaq

XAMLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

olmamışlıq. qabaqlıq. çiğlik. pişməmişlik. görməmişlik. görgüsüzlük. bilgisizlik.
yadırqalığın, çiğliyin, xamlığın gidərmə: alışdırma. alışdırı. alışdırım. alşatı. isgərmə. ısqarma. ısqarı. yatqırma. yatırma. yasırma. yasqırma. öğrəşit. öğrəşim. öğrəşmə

XAMLIQ : Turuz Farsca - Türkce

çiğlik

XAMLIQ : Turuz Farsca - Türkce

tosunluq naşılıq. əcəmilik. pişmədiklik. təcrübəsizlik

XAMLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
İşe yaxşr beled olmama; tecrübesizlik, naşrlrq, nabeledlik. Planların alt-üst olmasına səbəb Kəşaninin [qan-mazlrğr] və xamlığı olmuşdu. Qantemir. Kürd

Əhməd onun ticarət işlərindəki xamlığına güldü. M.İbrahimov.

XAMLIQ : Turuz Dictionary

çiğlik

XAMLIQ : Turuz Dictionary

çiğlik

XAMLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
unripeness, crudeness, inexperience; gənclik xamlığı the inexperience of youth;
[nabələd olmaq] non-acquaintance;
[işlənməmiş-torpaq və s. haq.] untilled state; uncultivated state; virginity

XAMLIQ : Az Turkish Farsi

ا.خامی. نپختگی. نارسی. ناآزمودگی. بی‎تجربگی