Multilingual Turkish Dictionary

YABI

YABI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yabı. yapı.
örtük. yəhərin üstünə, altına qoyulan keçə. yəhər yastığı.
borta. yük heyvanı. kərəçi atı

YABI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapu. yapı. ( < yapmaq). yüklük. iş, yük heyvanı, atı

YABI : Turuz Farsca - Türkce

ulat yük heyvanı

YABI : Turuz Farsca - Türkce

yüklət yük heyvanı

YABI : Turuz Dictionary

ulat. yük heyvanı

YABI : Turuz Dictionary

yüklət. yük heyvanı

YABI : Turuz Dictionary

(bayqır).
at bilməyən ayqır verib bayqır alar. (bilməyən: tanımayan) (ayqır
kökən (əsilli) at)

YABI : Turuz Dictionary

(yası). alçaq soy

YABI : Turuz Dictionary

ulat. yük heyvanı

YABI : Turuz Dictionary

yüklət. yük heyvanı

YABI : Turuz Dictionary

(bayqır).
at bilməyən ayqır verib bayqır alar. (bilməyən: tanımayan) (ayqır
kökən (əsilli) at)

YABI : Turuz Dictionary

(yası). alçaq soy

YABI : Az Turkish Farsi

ا.یابو. اسب بارکش. لاغر. تکیده. زمخت. نادان