Multilingual Turkish Dictionary

DAVA

DAVA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. bax dərman I II. i.
fight, brawl; scuffle; dava etmək to brawl, to make* a row, to take* part in a brawl; dava salmaq to quarrel [with smb. over], to kick up a row*; dava çəkmək [məhkəmə vasitəsilə] to be* at law [with]; yumruq davası fisticuffs; % dava dağarcığı bax davakar;
bax müharibə

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

dağış dağva.
dos yarışda, at qaçışda, ər dağışda bəllənir. (yarışda, köməklikdə)

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

çatış çataş. çatışma

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

çəkiş

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

çəkişbəkiş

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

çəkişmə

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

çəkit çəkiş. iş

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

çıxılda

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

daqva

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

dartış dartışma. münaqişə

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

dartışma

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

dav

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

gərə

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

gərik

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

gəriş

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

istək

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

qavqa

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

qavqaş

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

qayrı bir şey üçün qayrılmış nərsə

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

onac

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

otancaq əlac. ilac. mərhəm

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

satav

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

satıv

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

savaş

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmə təlatüm

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

taptap tapbaq

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

təb tab

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

tutaş sudaş. savış. iddia

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

tutsuq

DAVA : Turuz Farsca - Türkce

tutuş

DAVA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Dalaşma, söyüşme; çar-pışma, vuruşma. Artıq bu səiər heç bir zor, heç bir dava kar eləmədi. S.Rehman. □ Dava axtarmaq
heç bir şey üste dava etmeye çalışmaq, dava etmek üçün behane axtarmaq. [Selimnaz xanım:] Sən bu gün aş-kara dava axtarırsan. N.Vezirov. Dava qalxmaq (düşmək)
dava baş vermek. Dava eləmək
1) savaşmaq, dalaşmaq, söyüşmek, vuruşmaq. [İsmayıl bey:] Mən bura dava eləməyə gəlməmişəm. N.Vezirov; 2) müba-hise etmek. Dava salmaq
aranı vuruş-durmaq, dava düşmesine sebeb olmaq.
Müharibe. Barıt və qan qoxusu ağır-laşdı havada; Daşlar belə qanadı bu uğur-suz davada. R.Rza. Əsgəran davasında ba-sılmaq xəbəri bütün yaylağı kədər və vahi-məyə salmışdı. Mir Celal. Sonra dava düşdü, çevrildi dünya; Bunu məndən gözəl siz bi-lirsiniz. M.Müşfiq.
Helli teleb olunan mesele, mübahiseli mesele; münaqişe; iddia. Aradakı davanı həll etmək. Onun davasına baxmaq.
[Ey-vaz:]
..Bizim davamız millət davası deyil, çörək davasıdır, azadlıq davasıdır. C.Cab-barlı. □
..davası etmək
.iddia etmek,
.üstünde mübahise etmek,
.teleb etmek. [Qafar:] Sən mənimlə paltar davası edirsən, eləmi? S.S.Axundov.
köhn. hüq. Müdafie üçün mehkemeye müraciet, qarşı terefi mehkemeye celb etme, mehkeme hüzurunda baxılan iş; mühakime. □ Dava çəkmək
mehkemede çekişmek, mehkemeye müraciet etmek, mehkemede iş açmaq. [Selime xanım:] Gərək indi dava çəkməyə məcbur olam. M.F.Axundzade.
◊ Dava dağarcığı
davakar adam haq-qında.

DAVA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Derman. Aptekdən dava almaq.
[Nurcahan:] Başına dönüm, həkim-başı, bu suyu bir baytal verib mənim azar-lıma, nəvəmə dava adına... N.Vezirov. Ap-tekdən təzə dərman gətirmişdilər. Haman dava mənə çox kömək edirdi. C.Memmed-quluzade.
məc. çare, tedbir, elac menasında. Sən də gəl, yadıma sal, deyək, bəlkə qoyunların qızdırmasına bir dava deyə. C.Memmed-quluzade. □ Dava etmək (eləmək)
müa-lice etmek. Xəstəyə dava etmək.

DAVA : Az Turkish Farsi

دارو
درمان
چاره
علاج

DAVA : Turkish Turkish

hukuksal korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organlarına başvurma

DAVA : Turkish Turkish

ıleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav, °iddia

DAVA : Turkish Turkish

sorun, problem

DAVA : Turkish Turkish

ülkü, °ideal

DAVA : Turkish Turkish

sevgili

DÂVA : Ottoman Turkish

savunulan düşünce, hak talebi, önemli mesele

DAVA : Turkish Turkish Arqo

sevgili

DAVA : Turkish English Hukuk

action, proceedings, case, prosection

DAVA : Turkish German

(huk.) Prozess, Verhandlung; Sache, These, Forderung

DAVA : Turkish French

procès [le], affaire [la], cause [la], litige [la], prétention [la], plainte [la]