Multilingual Turkish Dictionary

LAMPA

LAMPA : Az Turkish Farsi

ا.[رو.Лампа]لامپ. چراغ نفتی

"LAMPA" IN Other Languages

LAMPA : Arin Turkish Etimology Dictionary

lampa şüşəsi: qana. çana

LAMPA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çırağ. ışıq

LAMPA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fr.]
Müxtelif növ ve quru-luşlu, işıq veren cihaz. Neft lampası. Onluq lampa. Şarlı lampa.
[Murad] əlini qoltuq cibinə salıb dəfələrlə oxuduğu məktubu aldı. Lampa işığında təkrar oxumağa başladı. S.Hüseyn. Evin ortasında düzülmüş iki-üç otuzluq lampanın işığı evi daha da gümrah-laşdırmışdı. H.Sarabski. // bax lampoçka. Ustü içki və məzələrlə dolu bir masa, üzə-rində elektrik lampası. H.Cavid.
xüs. Müxtelif istehsal proseslerinde is-tifade edilen işıqveren ve ya qızdırıcı cihaz. Lehimləmə lampası. Elektron lampası. Mədən lampası.

LAMPA : Turuz Dictionary

-lampa şüşəsi: qazpaçası

LAMPA : Turuz Dictionary

-lampa şüşəsi: qazpaçası

LAMPA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. lamp; [radio] valve; neft lampası kerosene / oil lamp; qoryuycu lampa safety-lamp; elektron lampası electron tube; mədən lampası Davy-lamp II. s. lamp; lampa işığı lamp-light; the light of a lamp; lampa işığında by the lamp light; lampa dirəyi [küçədə] lamp-post