Multilingual Turkish Dictionary

RANK

RANK : German Turkish

: ~ und schlank fidan gibi; servi boyiu; sürahi endamli

RANK : English Azerbaijani Turkish

I.
n. 1] cərgə, sıra 2] rütbə, mövqe 3] kateqoriya, dərəcə rank and file [həm də the ranks] sıravi əsgərlər
v. 1] cərgəyə düzmək 2] təsnif etmək 3] hər hansı bir yer tutmaq [among, with, as] II. 1] sıx, qalın [bitki] 2] münbit, məhsuldar [topaq] III. 1] üfunətli, qoxumuş, acılaşmış, acıya dadan [yağ və s.] 2] qəddar, qatı; rank ingratitude yaxşılığa yamanlıq, nankorluq

RANK : English Turkish Redhouse

ankrängk isim
sıra, dizi, saf.
askeri rütbe.
derece, mertebe, mevki, aşama; makam. fiil
derecelendirmek, sıraya koymak.
(belirli bir grubun) içinde olmak, (belirli bir gruptan) biri sayılmak