Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ACIÇİQTƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıçiğdəm. itboğan. qaplanboğan. boğanotu.
itburnu: gülburnu. gülbırnı. qaşqala. quşburnu

ACIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

azıq. acqı. azqı. göynüq. küynük. küyük. yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm.
acı. yas. müsibət. matəm.
acı. ağrı. acı. incik. sızı. dərd. kədər.
acı. azıq. nifrət. kin.
acı. heyif. təssüf.
acı. acı olan hər nəsnə. əkşi.
böyük qardəş.
titrü. didik. dik. kəsgin.
öcük. öcqüq. qərəz. qayız. kin. qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. şiddət.
acıma. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. zülm. cəfa.
acı. kəsgin. kəsici. iti. sərt. sarp.
acım. aşıq. aşıc. aşım. qabart. maya. damıc. damız. nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü.
azıq. acı. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. tutac. bükəc. boğac. düşəc. bulac. bəla. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.
sağlam. böyük. böyküt. iti. sərt. ətli. şişik. qaba. qalaba. qalba. qabal. qalab. qalıq. qalaq. qaqal. qalın. yoğun. yoğan. enli. enil. gur. gurul. gür. gürül. güclü. qocur. dolu. doluq. dolqun. çaplı. çapıl. iri.
acığ. qaqıq. hirs

ACIQAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığaq acıllaq.
iti.
ciddi

ACIQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığan. acağan. qəzəbli.
acağan düşman: amansız. yaman düşman

ACIQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığan. əkşi.
acığan yoğur: mayalanmış xəmir

ACIQAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

acırqa. ( > azqar (fars)). dirirgə. iticə. durmadan. durmazın

ACIQIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığışmaq. qaqışmaq. cicikləşmək. birini çəkəməmək, götrəməmək. itələşmək. günüləşmək

ACIQIYIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

vurdumduymaz. dikqafalı. qavrayışsız. danqaz. qanmaz

ACIQLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınaqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. təssüflə. əsəflə

ACIQLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlamaq.
acmaq.
tanertən ağızalma yeyən, quşluqa acığar.
yasa batmaq.
qadıncağız acıqlandı

ACIQLANIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlanış. acıvlanış. avuşlanış (vuş < metatez > şuv). aşıvlanış

ACIQLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlanmaq.
( c ş ) aşıqlamaq. aşulanmaq.
issilənmək. isilənmək. qızışmaq.
küsmək. qulaq sallamaq.
yas tutmaq. yaslanmaq.
mütəəssir olmaq.
acınmaq. acışmaq. yacışmaq. sancınmaq. aşımlanmaq. acılanmaq. aşılanmaq. hislənmək. hirslənmək. hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. qırqıncamaq. qırqıncmaq. qırqıcmaq. qırqışmaq. qırqıcdamaq. qırqışdamaq. qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. qəzəblənmək. qafası qızmaq. qafası dönmək. öfgələnmək. öfgənmək. sınırlanmaq. higgələnmək. hiddətlənmək. öfgələnmək. öpgələnmək.
yügrünmək. qızışmaq. acğılmaq. yaslanmaq. yaslı olmaq. matəmə batmaq.
öz işivi özün gör, acıqlansan, özün söğ

ACIQLANTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlandırmaq. cinlətmək. qızdırmaq. yügrütmək.
əğlənmək üçün üçün birin qızdırmaq

ACIQLATAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıqladan. bax > acıdan

ACIQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlı.
dartığ. hisli.
dartığlı. həzin. kədərli. tırajik. acımlı. acı.
acınacaqlı. fəci;.
hirsli. taqın. darğın.
darğın gördümdən heç bir nə söyləmədim.
acığı olan. azuqluq.
acıq yiyəsi olmaq: azuqlanmaq.
fəci;

ACIQLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlıq.
acılıq. sərtlik. düşmanlıq. qızıqlıq.
ağrı. dərd. man. kəsəl.
əkşitən. acıdan. turşatmaq üçün kullanılan küp, qab.
əkşitlik. kəkrəs. gəsis

ACIQMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığma.
aclıq. ürəkgedmə. izginlik. əzginlik. əziklik. əzinti.
ürəkgedmə. izginlik. əzginlik. əziklik

ACIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< aç). açıqmaq.
meyilləşmək.
qarnı acıqmaq

ACIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığmaq. acmaq.
açaymaq.
aclığ duymaq. əzilmək.
qarnım əzilir.
( < açıqmaq: açılmaq. boşalmaq)yemək istəmək.
hırslanmaq. içərləmək. hincinmək. hıncınmaq. hıcqınmaq. öfkələnmək. alınmaq. qızmaq. qızınmaq.
açıxmaq.
acımaq bildirən bir söz. ava.
aşıqmaq. tələsmək.
aclıq tuymaq.
acıqmış qudurqandan bətərdir.
acığan doymam sanır.
yoxsunma. gərək, gərəklik, ehtiyac duymaq.
ürəyi gedmək: çox acığmaq: içi əzilmək: aşırı aclıq duymaq. içi qazınmaq, oyulmaq

ACİQO : Arin Turkish Etimology Dictionary

aciko. < acıq ot. qıcıka. qıcı. xərdəl. xərdəl otu. qazvəl

ACIQOT : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığ ot > aciko. xardal otu

ACIQSIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşimək. turşamaq. acılaşmaq.
üzüm acığsadı: acıdı

ACIQTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıqdırmaq.
qıcıqlatmaq.
aç buraxmaq. açurmaq.
aşığdırmaq. tələstirmək.
sanğlatmaq. təngitmək. təngə gəitmək. çəktirmək. dəlirlətmək. hirsləndirmək