Multilingual Turkish Dictionary

ABAD

ABAD : Azerbaijani English Dictionary

s. prosperous, flourishing; inhabited [by], populated [with], well organized/ equipped, having all / proper amenities; abad yer a flourishing place; abad şəhər a town / a city with good amenities abad etmək bax abadlaşdırmaq; abad edilmək bax abadlaşdırılmaq; abad olmaq bax abadlaşmaq; Abad olsun! Let it flourish! Eviniz abad olsun! I wish you every happiness!

ABAD : Turuz Farsca - Türkce

ovad uvad. bayındır

ABAD : Turuz Farsca - Türkce

düzük yola. məmur

ABAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.]
Müntezem ve çoxlu tikintisi, yaşayış üçün her cür şeraiti olan; şen. Abad şəhər. Abad kənd.
Söylədiyimiz dövrdə Içərişəhər abad deyildi. H.Sarabski. Abad, gözəl şəhərimiz sülhün böyük dasta-nıdır. N.Refibeyli. // ümumiyyetle, yaxşı, müntezem, seliqeli, medeni, yaxud yaxşı techiz ve temin olunmuş, yaxşı veziyyetde olan. □ Abad edilmək
b a x abadlaşdı-rılmaq. Abad etmək (eləmək)
b a x abadlaşdırmaq. Zəhmət qoymaq, kəndləri-mizi abad etmək, yaşayışımızı yaxşılaşdır-maq öz əlimizdədir. T.Ş.Simurq. [Şair:] Biz bu dünyaya xarabalıqları abad etməyə gəlmişik. Ə.Memmedxanlı. Abad olmaq
bax abadlaşmaq. Bunlar hərə öz məhəllə-sinin abad olmağına cidd-cəhd etmişlər. N.Nerimanov. Tənimdə qalmayıb bir xali yer qəmzən xədəngindən; Olur abad hər mülkün ki, adil olsa sultanı. Q.Zakir. Abad olsun! Evin abad olsun!
teşekkür, razı-lıq, memnuniyyet, teqdir bildiren ifadedir. Etdi bir cam ilə təmir dili-viranı; Meyfüruşun görəyim xanəsi abad olsun! S.Ə.Şirvani. [Qoca:] çörək verdin, yedim, evin abad olsun! Ə.Haqverdiyev.
məc. klas. Şen, şad. Dağıldı qüssədən abad gördüyün könlüm. Heyran xanım.
...abad [fars.] Xüsusi isimlere qoşularaq şeher, kend, yer adları düzeldilir; mes.: Celilabad, Sabirabad ve s.

ABAD : Az Turkish Farsi

ص.[فا] باصفا. برپا. با رونق. جایی که آب وگیاه دارد. ضد ویران

ABAD : Turkish Risale

f. Mâmur, şen. * Çok dolu

ABAD : Ottoman Turkish

Ebedler. Sonsuz gelecek zamanlar

ÂBÂD : Ottoman Turkish

ebedler, sonsuz gelecek zamanlar

ABAD : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: FarsçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Şen, Bayındır. (Arapça) Sonsuz Gelecek Zamanlar

ÂBAD : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) er.
şen, bayındır.
(ara.) sonsuz gelecek zamanlar

ABAD : Turkish Turkish Hukuk

Bayındır; mamur, şen; sonsuz gelecek zaman