Multilingual Turkish Dictionary

ABDAL

ABDAL : Azerbaijani English Dictionary

i. vagrant, vagabond, silly, fool, wanderer; abdal olmaq to be* a vagrant / fool / wanderer

ABDAL : Az Turkish Farsi

:
ابدال، عارف عاشق.
خسته، از پا افتاده.
از نامهاي پسران

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

sava

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

savağ

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

savana

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

savdal

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

savsalağ

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

səfeh

ABDAL : Turuz Farsca - Türkce

aşqafa başıboş. axmaq

ABDAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
is. Serseri, avara, derbeder. Gözəllərin olar xümsü zəkatı; Nə aşiqə, nə abdala yetişməz. Aşıq Əlesger. Yetişdim bir kəndə eylədim sual; Qapı-qapı gedib olmu-şam abdal. Miskinli Mehemmed. // Söyüş menasında. [Oğuz:] Baxınıb durma, haydı kisəni al! Gəl işim var səninlə, gəl, abdal! H.Cavid. // köhn. Derviş, qelender. Sufiyəm, əmma nə bu abdaldən; Haq sevən insanəm, a şirvanlılar! M.Ə.Sabir.
is. köhn. Derviş, qelender.

ABDAL : Turkish Turkish

safeviler devrinde ıran'da yaşayan önemli türk oymaklarından biri

ABDAL : Turkish Turkish

anadolu'da yaşayan bu addaki bir oymak

ABDAL : Turkish Turkish

eskiden kimi gezgin dervişlere verilen ad

ABDAL : Turkish Risale

t. Safdil, ahmak, bön. * Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse. * Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse. * Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak
Ebdal)

ABDAL : Ottoman Turkish

t. Safdil, ahmak, bön. * Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse. * Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse. * Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak
Ebdal)

ABDAL : Ottoman Turkish

dünya ile ilgisini kesen mânevî makam sahibi kişi

ABDAL : Turkish Turkish Encyclopedic

Evliya, derviş.
Anadolu'da yaşayan göçebe bir Alevi Türkmen topluluğunun adıdır. Tasavvufda, ermiş erişmiş kişidir. Evliyalığın beşinci basamağıdır. Toplumdan uzak, son derece gös-terişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, geleceği bilen ve felaketleri önleyebilen kişilerdir. (*a.)*

ABDAL : Turkish Turkish Hukuk

Gezginci ermiş

ABDAL : Turkish English

n. a rank in some dervish; formerly begging dervish; formerly dervish saint