Multilingual Turkish Dictionary

ABIR

ABIR : Azerbaijani English Dictionary

i.
decency, decorum, proprieties;
dignity;
shame;
honour; abır vermək/ abırını almaq to bring* smb. to a sense of shame, to reproch smb.; abır qoymaq to disgrace [d.], to dishonour [d.].; abırdan düşmək to lose honour / dignity; abırdan salmaq 1] to bother [d.], to pester [d.]; 2] to disgrace [d.], to dishonour [d.]; O hamını abırdan salıb Everyone is sick of him / her; abıra qısılmaq to hold* one`s tongue, not to lose one`s honour / dignity; abırı getmək to be* dishonoured, to disgrace oneself; abrını almaq to put* to shame [d.], abrını gözləmək to observe the proprieties

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

sıy

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

sıyığ

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

hörk örk. onur. iffət. irz. həya. namus

ABIR : Turuz Farsca - Türkce

utruq
utruq bazar tanımaz.(utruq pulla satılmaz)

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

keçən

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

keçici

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

keçmən

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

ötəçi

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

ötən

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

ötmən

ABİR : Turuz Farsca - Türkce

ötünçü geçici. yolağçı

ABIR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Heya, heysiyyet, şeref, hörmet, qedir-qiymet. [Zibeyde:] Axır mənim də özümə görə adım, abrım var! M.F.Axundzade. [Gövher:] Indiyədək abır, ismət saxladıb məni.. N.Vezirov. [Birisi:] Məgər mən öz abrımdan keçib camaat malı-na xəyanət edərdim? Ə.Haqverdiyev.
məc. dan. üst-baş, geyim, qiyafet, zahiri görünüş menasında. [Qurban:] Ə, bu nə paltardır, balam, heç bir utanıb qıza-rırsan? Bu abırla elə toya-vaya gedirsən. S.Rehimov.
məc. Bedenin mehrem (örtülü, ayıb) yeri.
◊ Abır gözləmək
hörmet saxlamaq, edeb gözlemek; utanmaq, heya etmek. Abır qoymamaq
1) b a x abrını almaq;
2) xarab etmek, berbad etmek, puç etmek. Abırdan düşmək
rüsvay olmaq, biabır olmaq, heysiyyetden düşmek, şerefini itir-mek, leyaqetini itirmek. Abırdan salmaq
hörmetsizlik etmek, biabır etmek, rüsvay etmek, berk danlamaq. Abra düşmək
lazımi şekle, qaydaya düşmek, leyaqetli şekle düşmek. Abra salmaq
seliqeye salmaq, qaydaya salmaq. [Əlyarov:] Heç olmasa gərək küçələri layiqincə bəzəyib abra salaq. M.Hüseyn. Abrı getmək (tökülmək)
biabır olmaq, rüsvay olmaq, hörmetden düşmek. [Yeter:] Ağa, belə söhbətdən mənim abrım töküldü. N.Vezirov. Abrını almaq
berk danlamaq, biabır etmek. [Qarabirçeye] elə gəlirdi ki, hər bir kəs Əbişin etdiyi cinayətə qarşı hiddətlənib onu yaxalayacaq, onun abrını alacaq.. S.Rehimov. Abrını aparmaq
b a x abrını almaq. Abrını atmaq
özünü arsızlığa vurmaq, heç bir şeyden utanmamaq, abırsızlıq etmek. Abrını ətəyinə bükmək
berk danlamaq, mezemmet etmek, abrını almaq. Abrını götürmək (tökmək)
b a x abrını almaq. Abrını vermək
b a x abrını almaq.

ABIR : Turuz Dictionary

yapır. ağray. ağrın. heysiyyət. şərəf. albay.
ağrına dəğmək: ağrına gedmək: yaprına girmək: abrına, heysiyyətinə toxunmaq.
albay adaq: ad san. san şöhrət.
utruq.
yosut. həya. (# qosut)

ABIR : Turuz Dictionary

yapır. ağray. ağrın. heysiyyət. şərəf. albay.
ağrına dəğmək: ağrına gedmək: yaprına girmək: abrına, heysiyyətinə toxunmaq.
albay adaq: ad san. san şöhrət.
utruq.
yosut. həya. (# qosut)

ABIR : Az Turkish Farsi

ا.[فا. آبرو] حیثیت

ABİR : Turkish Risale

(Ubur'dan) Bir yerden geçen, giden yolcu. Geçen. * Hz. İbrâhimin (A.S.) dedelerinden birisinin adı

ABİR : Ottoman Turkish

(Ubur'dan) Bir yerden geçen, giden yolcu. Geçen. * Hz. İbrâhimin (A.S.) dedelerinden birisinin adı