Multilingual Turkish Dictionary

CAD

CAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Darı unundan bişirilen çörek. [Araz] içəri atılan kimi bərk şeyin nə oldu-ğunu bilmək üçün onu əli ilə axtarıb, nəhayət, tapdı. Girdə quru cad çörəyi idi. A.Şaiq. Safo danışa-danışa xeyli yavaşıdı, əlini uzadıb bir cad götürdü. S.Rehimov.

CAD : Az Turkish Farsi

ارزن
نان ارزن
نوعی نان جو

ÇAD : Turkish Turkish Encyclopedic

Orta Afrika'da devlet. Yüzölçümü
000 km2, başkenti N'Djamena.*

CAD : English Azerbaijani Turkish

qaba, kobud, qanmaz, qanacaqsız

CAD : English Turkish

"Coronary Artery Disease (Koroner Kalp Hastalığı)", anadamar duvarlarında kolesterol oluşmasından kaynaklanan damar sertleşmesi

CAD : English Turkish

"Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım)", bilgisayar kullanarak tasarım ve proje yaratma metodu

CAD : English Turkish

n. ahlaksız kimse, kaba adam; kimse, kişi

CAD : English Turkish Computer & Electronic

Bilgisayar Destekli Tasarim

CAD : English Turkish Engineering

CAD

CAD : English Turkish Redhouse

cadkäd isim aşağılık herif

CAD : English Turkish International

ing. Cash Against Goods; Vesaik mukabili