Multilingual Turkish Dictionary

DANA

DANA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. calf [pl. calves]; erkək dana bull-calf; dişi dana heifer II. s. calf; calf;s; dana dərisi calfskin, calf;s skin; dana əti veal

DANA : Az Turkish Farsi

گوساله ی بالاتر از یکسال
هسته
عدد

DANA : Turuz Farsca - Türkce

albaş elbaş. alim

DANA : Turuz Farsca - Türkce

anğlıyan anğlayan. anlıyan. qanan

DANA : Turuz Farsca - Türkce

anqut qanqut

DANA : Turuz Farsca - Türkce

axcı baxşı. münəccim

DANA : Turuz Farsca - Türkce

aşbilən
başbilən başbolan: bilici başçı. bilən hakim
başbilənlər başbolanlar toplamı: bilicilər başçılar heyəti.
başbilənlər başbolanlığı: bilicilər başçılığı. bilənlər hakimliyi. bilgələr xaqanlığı. bilgələr hikuməti

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ilgic biləcən. bilən

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ilgin bilgit. bilir. bilici

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ilgir bilən

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ilik bilinğ.bilin. bilən. bilgə. danişmənd

DANA : Turuz Farsca - Türkce

olbaş bilən

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ərdi

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ərgit

DANA : Turuz Farsca - Türkce

ərmiş

DANA : Turuz Farsca - Türkce

görgüt arif. şeyx

DANA : Turuz Farsca - Türkce

qanaq yanaq

DANA : Turuz Farsca - Türkce

sağan

DANA : Turuz Farsca - Türkce

sanğar

DANA : Turuz Farsca - Türkce

tanışman danışman

DANA : Turuz Farsca - Türkce

tanuq

DANA : Turuz Farsca - Türkce

yetim

DANA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] klas. Alim, bilici. Füzu-li, cami-mey tərkin qılıb zöhd ilə təqvadən; Qamu danayə rövşəndir bu kim, nadanlığın vardır. Füzuli.

DANA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bir yaşdan iki yaşa qeder olan inek balası. Dana əti.
Danışıq dananı qur-da verər. (Mesel).

DANA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

dan. Bax dayna. [Bebir bey:] Hürriyyətlik dediyin nədi? özümüzük, lap loru deyək, özümüzük, dana! Mir Celal.

DANA : Turkish Turkish

ıneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu

DÂNÂ : Turkish Risale

f. Bilgili, bilen, malûmatlı, âlim

DÂNÂ : Ottoman Turkish

f. Bilgili, bilen, malûmatlı, âlim

DÂNÂ : Ottoman Turkish

ilgili, âlim

DANA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) er.
bilen, bilici, bilgin

DANA : English Turkish

n. bir kadın adı

DANA : English Turkish

n. bir erkek ve kadın adı; Ohio merkezli bir Amerikan şirketi, otomotiv parçaları imalatçısı ve otomobil kiralama hizmetleri tedarikçisi