Multilingual Turkish Dictionary

JEST

JEST : Turuz Farsca - Türkce

oy göstərən

JEST : Turuz Farsca - Türkce

urum

JEST : Turuz Farsca - Türkce

çağa

JEST : Turuz Farsca - Türkce

çalım oyun. duruğ. əda. ətvar

JEST : Turuz Farsca - Türkce

davranış

JEST : Turuz Farsca - Türkce

duruğ durğ. bağdal. qiyafə.
durğulanma belə: qərrahlanma

JEST : Turuz Farsca - Türkce

əğinbaş

JEST : Turuz Farsca - Türkce

əyinbaş

JEST : Turuz Farsca - Türkce

geygeçim qiyafə. fiqur. əda

JEST : Turuz Farsca - Türkce

göstəriş əda

JEST : Turuz Farsca - Türkce

kökək

JEST : Turuz Farsca - Türkce

kökələk

JEST : Turuz Farsca - Türkce

kökkək

JEST : Turuz Farsca - Türkce

qılqı

JEST : Turuz Farsca - Türkce

qır (qırıtmaq. qır vermək)

JEST : Turuz Farsca - Türkce

qurum

JEST : Turuz Farsca - Türkce

salın əda

JEST : Turuz Farsca - Türkce

salun

JEST : Turuz Farsca - Türkce

salun ədalı

JEST : Turuz Farsca - Türkce

salundu

JEST : Turuz Farsca - Türkce

üsbaş

JEST : Turuz Farsca - Türkce

üstbaş

JEST : Turuz Farsca - Türkce

yaxa

JEST : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fr.]
Əl-qol hereketi.
məc. Nezere çarpdırmaq üçün görülen iş, edilen hereket.

JEST : Turkish Risale

Fr. Çalım. Mânâlı ve gösterişli hareket

JEST : Ottoman Turkish

Fr. Çalım. Mânâlı ve gösterişli hareket

JEST : Ottoman Turkish

anlamlı beden hareketleri

JEST : Turkish English

n. gesture, gesticulation, sign

JEST : English Azerbaijani Turkish

zarafat, ələ salma; be a standing jest gülüş hədəfinə çevrilmək
v. zarafat etmək

JEST : English Turkish

n. şaka, alay

JEST : English Turkish

v. şaka söylemek, şaka yapmak

JEST : English Turkish Redhouse

jestcest isim şaka, latife, alay. fiil latife etmek, şaka söylemek; şaka etmek