Multilingual Turkish Dictionary

LAÇIN

LAÇIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yalçın. ilaçın.
iti. sarp. sərt.
laçın oğlan: gənc oğlan.
laçın gözlü.
igid.
tükləri ağ bənəkli bir cins ərkək şunqur. şahin. tarlan.
bir gənci tarif edərkən.
yalçın. sarp.
şunğur. şahin.
çaflı. şahin.
doğan. şahin. ağdoğan. çaylaq.
şahin. iğit. batur

LAÇIN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Keçmişde quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsinden yırtıcı, alıcı quş. Laçın yatağıdır bizim məkanlar. Q.Zakir. Eşq ilə çırpınan cəfayə dözər; Laçın alçaqda, həm
fəzada süzər. A.Şaiq. // məc. tənt. Müqayi-selerde: cüret, hüner, igidlik remzi kimi iş-lenir. Eyvazım bənzər laçına; Sonalar heyran saçına. "Koroğlu". [Qerib:] Ahu baxışlıdır, laçın cürətli; Uçmağa, qonmağa çıxası gözəl. "Aşıq Qerib".
Bedii teşbehlerde: gözelin gözlerine işare. Səyyad olub, qurub məhəbbət torun; Laçın gözlü, xub şikarı tutmuşam. M.P.Va-qif. Gecə-gündüz gözüm baxdı yollara; Bir laçın gözlünün nigaranıdı. Q.Zakir.

LAÇIN : Turuz Dictionary

yalçın. yavuz < > yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. cəsur. gözü açıq. öngörən

LAÇIN : Turuz Dictionary

yalçın.
körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. qat. qata. qatı. artaq. artıq. çox. aşırı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. ütəlgi. ütük. cəld. çalıt. qurnaz. qura. zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızqın. qızqan

LAÇIN : Turuz Dictionary

doğan
yalçın. iti, sarp, şığıcı quş çeşiti

LAÇİN : Turuz Dictionary

sünqar. şünqar

LAÇIN : Turuz Dictionary

yalçın. yavuz < > yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. cəsur. gözü açıq. öngörən

LAÇIN : Turuz Dictionary

yalçın.
körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. qat. qata. qatı. artaq. artıq. çox. aşırı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. ütəlgi. ütük. cəld. çalıt. qurnaz. qura. zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızqın. qızqan

LAÇIN : Turuz Dictionary

doğan
yalçın. iti, sarp, şığıcı quş çeşiti

LAÇİN : Turuz Dictionary

sünqar. şünqar

LAÇIN : Azerbaijani English Dictionary

I. i. zool. hawk [hɔk], falcon; laçınla ov etmək to hunt with a hawk II. s.: laçın gözlü hawk-eyed; laçın ovu hawking, falconry

LAÇIN : Az Turkish Farsi

ا.ص. اصل این واژه ایلاچین است. شاهین شکاری. شاهین سفید نر. شدید. تند. سخت. چشم تند. یکی از طوایف قدیمی ‌تورکان که امیر خسرو دهلوی از این طایفه است. اکنون نیز قوم بزرگی به نام لاچین در افغانستان و منطقة بغلان و همچنین آزربایجان زندگی می‌کنند

LAÇİN : Turkish Turkish

atmaca, doğan

LAÇİN : Turkish Turkish

çıkılması güç kayalık yer

LACİN : Turkish Risale

Ağaçtan dökülen yaprak. * Ağaçtan yaprak indirme

LACİN : Ottoman Turkish

Ağaçtan dökülen yaprak. * Ağaçtan yaprak indirme

LAÇİN : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Bir cins şahin. Sarp, yalçın. Şiddetli

LAÇİN : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: KızAnlamı: Bir Cins Şahin. Sarp, Yalçın. Şiddetli

LAÇİN : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.).
bir cins şahin.
sarp, yalçın.
şiddetli.
erkek ve kadın adı olarak kullanılır