Multilingual Turkish Dictionary

LAL

LAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

dilsiz.
kər o lal: eşitməz gəpləməz.
arvadın lalı, kişinin koru, biri deyinməz, biri görməz.
lal arvadın kişisi, kor kişinin arvadı ol

LAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəng. əlkən. tutaq. dudu. kəkəş. kəkəç. güng. mılkav. dilsiiz.
lal edici: güngləç

LAL : Turuz Farsca - Türkce

dilsiz

LAL : Turuz Farsca - Türkce

dudu

LAL : Turuz Farsca - Türkce

güng

LAL : Turuz Farsca - Türkce

kəkəş

LAL : Turuz Farsca - Türkce

kumul küyməz.
dumul kumul: lal kar

LAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Danışmaq qabiliyyetinden meh-rum olan, danışa bilmeyen. Lal adam. // İs. menasında. Lalın dilini anası bilər. (Mesel). Biz yetişdikyığın-yığın kor, lal; Hər tərəfdən sağır, çolaq və topal. H.Cavid. □ Lal elə-mək məc.
susdurmaq, danışmaq iqtida-rından mehrum etmek. Bir qüvvə bunların hər ikisini guya lal eləmişdi. İ.Musabeyov.
.Mədinə saray gözəllərini lal edəcək bir hüsnlə Vaqifə baxır, onun qəlbini hər dəqiqə
yaralayırdı. çemenzeminli. Lal əlifbası
lalların barmaqları vasitesile şerti işareler göstermekden ibaret danışma üsulu. Lal ol-maq
danışmaq qabiliyyetini itirmek, da-nışa bilmemek. // Susmaq, sesini kesmek, sükut etmek, danışmamaq, dili tutulmaq. Tey-mur baxır ki, bayaqdan tutuquşu kimi danı-şan vəzirlər, əyanlar Molla Nəsrəddini gör-cək lal oldular. "M.N.letif." Lal olmuşam onu sevəndən bəri; Yoxsa qalmaz idim söz qabağında. Q.Zakir. Düşdün niyə bəs bu hala əlhal? Bilməm nə səbəbdən olmusan lal? M.Ə.Sabir. Lal durmaq
susmaq, susub durmaq, dinmemek, sükut etmek. [Nured-dinin] içərisindən xəbəri olmayan adamlar onun belə lal durmasını vəfasızlıq
. zənn et-dilər. S.S.Axundov. Lal olasan! (olsun!)
qarğış meqamında işlenir. Əzizim, dəydi yara; Su gəldi, dəydi yara; Lal olasan, ay dilim; Nə dedim, dəydi yara? (Bayatı).
məc. Aheste, sakit, sessiz. Gecə sakit, gecə lal; Gecə qərib bir xəyal; Qaralmış pən-cərələr. S.Vurğun. [Salam] lal (z.) axan kəhriz suyundan ovuc dolusu içdi. Mir Celal.
◊ Lal xəritə
tedris vesaiti kimi istifade edilen yazısız coğrafi xerite. Lal səhnə
teatr tamaşalarında, kinofilmlerde danışıqsız, sessiz sehne.

LAL : Turuz Dictionary

doğal səs. lalın çıxardığı səs.
soğur sağır, çolağ lal: kor kar, şil lal.
kumul. küyməz.
dumul kumul: lal kar.¶
quş dilin quş düşər, lal dilin anası. (düşər: düşünər)

LAL : Turuz Dictionary


sayıq olsan doğru yoldan azarsan, bülbül kimi sayran dilin lal olar. (sayıq: sadə)
sağçı olan kor olmaz, carçı olan lal olmaz. (sağçı
həkim. təbib)
danışan çoban lal bilgədən irəli. (irəli: əfzəl).
dadlı görüb bal demə, dinməz görüb lal demə.
lal qadın döğülməmiş

LAL : Turuz Dictionary

doğal səs. lalın çıxardığı səs.
soğur sağır, çolağ lal: kor kar, şil lal.
kumul. küyməz.
dumul kumul: lal kar.¶
quş dilin quş düşər, lal dilin anası. (düşər: düşünər)

LAL : Turuz Dictionary


sayıq olsan doğru yoldan azarsan, bülbül kimi sayran dilin lal olar. (sayıq: sadə)
sağçı olan kor olmaz, carçı olan lal olmaz. (sağçı
həkim. təbib)
danışan çoban lal bilgədən irəli. (irəli: əfzəl).
dadlı görüb bal demə, dinməz görüb lal demə.
lal qadın döğülməmiş

LAL : Azerbaijani English Dictionary

I. i. dumb person; mute; [kişi] dumb man*; [qadın] dumb woman*; [oğlan] dumb boy; [qız] dumb girl; lallar top. i the dumb; anadangəlmə lal dumb from birth; anadan lal doğulmaq to be* born dumb; Lalın dilini anası [yiyəsi] bilər ata. söz.
;-- His mother can understand a dumb person;s language II. s.
dumb; mute; lal adam dumb person; lal olmaq 1] to become* / to be* dumb; 2] məc. to grow* dumb; not to speak*; qorxudan lal olmaq to be* dumb with fear; lal etmək to make* dumb, to strike* dumb; heyrətdən / sevincdən lal olmaq to be* / to be* struck dumb with astonishment / joy; O, dəhşətli xəbərdən lal oldu, bir söz deyə bilmədi He / She was dumb by the terrible news and couldn;t say a word;
[hiss və s.] mute; silent, deathly still; lal gecə deathly-still night; lal meşə dumb forest; lal xəritə skeleton map; lal səhnə dumb show III. z. dumbly; quietly; silently; lal kimi durmaq / dayanmaq to remain dumb, to stand* silent / still; Suyun lal axanı adamın yerə baxanı ata. söz.
- Beware of a silent dog and still water; Still waters run deep

LAL : Az Turkish Farsi

بی زبان
ساکت
آرام
بی سر و صدا
گنگ

LAL : Turkish Turkish

dili tutulmuş, dilsiz

LÂL : Turkish Risale

f. Dilsiz. Söz söyleyemiyen

LÂL : Ottoman Turkish

f. Dilsiz. Söz söyleyemiyen

LÂL : Ottoman Turkish

dilsiz

LÂL : Turkish English

n. ruby, garnet, vermeil