Multilingual Turkish Dictionary

MAD

MAD : Turkish Risale

Yumuşak taze ot

MAD : Ottoman Turkish

Yumuşak taze ot

MAD : English Azerbaijani Turkish

1] dəli, ağılsız; like mad dəli kimi; be mad about smth. [yaxud smb.] nədənsə, kiminsə əlindən ağlını itirmək, huşu başından çıxmaq 2] quduz, qudurulmuş [heyvan] 3] dan. hirsləndirilmiş; get mad hirslənmək

MAD : English Turkish

Karşılıklı Garantili Yıkım, ABD ve Sovyetler Birliği arasında nükleer savaşın önlenmesinde yardımcı olan mevcut nükleer denge (her iki ülke de diğerini tamamıyla yok edebilecek imkan ve kabiliyete sahip)

MAD : English Turkish

adj. azgın, deli, çılgın, kudurmuş, kızgın, sinirli, kuduz

MAD : English Turkish military

DELİ:

MAD : English Turkish Engineering

DELİ

MAD : English Turkish Medicals

Deli

MAD : English Turkish Redhouse

madmäd sıfat (madder, maddest)
deli.
çılgın.
konuşma dili çok kızmış, kudurmuş.
kuduz.
delice, deli gibi