Multilingual Turkish Dictionary

MALA

MALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

yamala. yamal. palçıq kimi yumşaq, suyuq nərsəni yamalama, yastalama, yayma aracı. qaşıq.
palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə mala: qaqınc. qaqış. qaqıc. çapa

MALA : Turuz Farsca - Türkce

çapa palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən əl yekəlikdə mala

MALA : Turuz Farsca - Türkce

çapa palçıq, suvaq qatmaqda, sürməkdə işlənən, əl yekəlikdə mala

MALA : Turuz Farsca - Türkce

çəknə
çəknə çəkmək: çəknəmək. çəknələmək. malalamaq

MALA : Turuz Farsca - Türkce

gəmçənə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

kəmçə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

kəmçənə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

kürə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

kürəmbə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

qaqıc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

qaqınc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

qaqış

MALA : Turuz Farsca - Türkce

qarlav

MALA : Turuz Farsca - Türkce

qaşıq

MALA : Turuz Farsca - Türkce

salı

MALA : Turuz Farsca - Türkce

salqın

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sayac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sayıc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

siğəc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sığəc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

silcə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sırıc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sırvac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sıvac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sıvac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sivəc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sıvşıc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sıyac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sıyıc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sızıc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

suvac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

suvac

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sürc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sürə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sürəmbə

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sürgü

MALA : Turuz Farsca - Türkce

sürgüc
yekə sürgüc, mala: sərəsov

MALA : Turuz Farsca - Türkce

süvəc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

süvüc

MALA : Turuz Farsca - Türkce

yamal

MALA : Turuz Farsca - Türkce

yamala palçıq kimi yumşaq, suyuq nərsəni yamalama, yastalama, yayma aracı

MALA : Turuz Farsca - Türkce

yamala palçıq kimi yumşaq, suyuq nərsəni yamalama, yastalama, yayma aracı

MALA : Turuz Farsca - Türkce

yasac

MALA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Binanın iç ve bayır divarlarına çekmek üçün eheng, sement ve s. qatışığından ibaret suvaq, palçıq. Mala tut-maq. // Hemin qatışığın, binanın içine ve ba-yır divarına, bezen de seqfine çekilen ber-kimiş qatı; suvaq. Divarın malası qopub yerə töküldü.
Otağın divarları tikiləndə necə mala çəkilib suvanmışdısa, elə də qalmışdı. B.Bayramov.
Bax malakeş
ci menada. Mala ilə divarı suvamaq.
Şumlanmış torpağın keseklerini ezmek ve hamarlamaq üçün kend teserrüfat aleti. Malanı təmir etmək.
Kəsəkli ağır torpaq-larda diskli malalardan istifadə edilir. // Şum-lanmış torpağın keseklerini ezib hamarlama işi. [Rüstem kişi:] Orada qarğıdalı əkəcəyəm. Malasın
. traktor ilə çəkəcəyik. M.Ibrahimov.

MALA : Turuz Dictionary

-uzun kürə, sürə, mala: gərrəf. gərləv. gərəv. gərəç

MALA : Turuz Dictionary

sürtüc.
sosqan mala, tanrı buynuz verməz. (sosqan: buynuzlayan).
qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar. (yassar): dağ döşü}

MALA : Turuz Dictionary


cana gələcəğinə mala gəlsin

MALA : Turuz Dictionary

-başa gələn, mala gəlsin.¶
mala, mal kimi baxma!. (mal: var dövlət) (mal: qanmaz. heyvan). (kişioğlu, pula, mala, vara nə qapılsın, nə önsərməsin. parasız, varasız, yer üzündə dirçəlib gəlişmək olamaz.) (qapılsın: çox önəm vermək). (önsərməsin: önəm verməsin). (varasız: imkansız. imkanatsız).¶-yoğrun malı oğrun mala qatmaqıl. (yoğrun oğrun: həlal həram)

MALA : Turuz Dictionary


bağında varsa üzüm, yetişmişyə bul dözüm, öz varıma qanıqdım, özgə mala yox gözüm

MALA : Turuz Dictionary


qaşıyıb, sürtərək arıdan qaşıq, mala, arac: ərik. əğik

MALA : Turuz Dictionary


mala ovhə dedikcə şişər

MALA : Turuz Dictionary

-uzun kürə, sürə, mala: gərrəf. gərləv. gərəv. gərəç

MALA : Turuz Dictionary

sürtüc.
sosqan mala, tanrı buynuz verməz. (sosqan: buynuzlayan).
qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar. (yassar): dağ döşü}

MALA : Turuz Dictionary


cana gələcəğinə mala gəlsin

MALA : Turuz Dictionary

-başa gələn, mala gəlsin.¶
mala, mal kimi baxma!. (mal: var dövlət) (mal: qanmaz. heyvan). (kişioğlu, pula, mala, vara nə qapılsın, nə önsərməsin. parasız, varasız, yer üzündə dirçəlib gəlişmək olamaz.) (qapılsın: çox önəm vermək). (önsərməsin: önəm verməsin). (varasız: imkansız. imkanatsız).¶-yoğrun malı oğrun mala qatmaqıl. (yoğrun oğrun: həlal həram)

MALA : Turuz Dictionary


bağında varsa üzüm, yetişmişyə bul dözüm, öz varıma qanıqdım, özgə mala yox gözüm

MALA : Turuz Dictionary


qaşıyıb, sürtərək arıdan qaşıq, mala, arac: ərik. əğik

MALA : Turuz Dictionary


mala ovhə dedikcə şişər

MALA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. k. t. harrow; mala çəkmək to harrow; torpağa mala çəkmək to draw* harrow over the ground; zəncirli mala chain-harrow II. i. inş. plaster; mala işi plaster work; plastering; mala çəkmək [suvaq vurmaq] to plaster [d.]; parget [d.]

MALA : Az Turkish Farsi

ا.[فا]ماله. آلت مالیدن گچ یا گل. بن کن. بزن. تخته یا افزاری که با آن زمین را هموار می‌کنند. آلتی که با آن پارچه را آهار می‌زنند

MALA : Turkish Turkish

harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, tahta saplı, duvarcı ve sıvacı aracı, sürgü

MALA : Turkish English

n. trowel, float, spatula, spud

MALA : English Turkish Medicals

(malae).
Yanak;
Elmacık kemiği